Fel signaler när Lunds kommun köper nybyggda radhus till nyanlända

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Lund tänker gå vidare med planerna på inköp av bostadsrätter till nyanlända för 75 miljoner kronor de närmaste åren. Ett av huvudargumenten handlar om att den som är nyanländ till Lund ska få en bra start. Där är vi helt överens. Men förutsätter det att man blir tilldelad ett nybyggt radhus?
Att bo i ett nybyggt radhus eller en nybyggd lägenhet är förknippat med sparande, arbete och risktagande i form av bolån. Det är kanske den största investeringen i ens liv. Då blir det varken rimligt eller rättvist när kommuninnevånarnas skattepengar används till att en viss grupp får en slags gräddfil till nybyggda radhus och lägenheter. Dessutom till prislappen på 75 miljoner kronor som finansieras med lånade pengar. Signalvärdet gentemot våra nyanlända och samhället i stort blir förödande. Det försvårar för den som är nyanländ till Lunds kommun att få en bra start och att förstå hur det svenska samhället fungerar.
Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) har styrt Lunds kommun i tre år, men hävdar att allt är tidigare styrens fel. Men det är ju deras budget som gått igenom i kommunfullmäktige och det är där de öronmärkt hela 75 miljoner kronor för inköp av nybyggda bostadsrätter till nyanlända de närmaste tre åren. Enligt de rödgröna är det bättre med nyproducerade bostadsrätter eftersom de inte omfattas av budgivning och att det därför inte pressar upp priserna. Men det leder å andra sidan till att utgångspriserna på bostäder pressas uppåt. Priset på bostadsrätter i Lund stiger just nu kraftigt och under de senaste tolv månaderna har kvadratmeterpriset ökat med 26 procent enligt Svensk Mäklarstatistik. Det är rimligtvis inte skattebetalarnas uppgift att garantera höga utgångspriser på bostäder hos byggföretagen.
I Malmö satte de rödgröna stopp för inköpen av bostadsrätter då de insåg vilka felaktiga signaler det gav i kombination med en snedvriden bostadsmarknad. Istället ska kontorslokaler, fabrikslokaler och vårdinrättningar omvandlas till tillfälliga boenden. Det kan vara ett sätt att gå vidare även i Lund. Sedan bör vi testa nya sätt, t.ex. Attefallshus och att uppmuntra privatpersoner att hyra ut rum/bostäder i större utsträckning. På så sätt kan vi även uppfylla den nya lagstiftningen om att alla kommuner ska vara med och dela på mottagandet. Det är också fullt rimligt, även vi i Lund ska vara med och ta ansvar.
Den som kommer som nyanländ till Lund ska givetvis få förutsättningarna att få en bra start. Därför har vi liberaler lagt ett stort antal konkreta förslag och ibland lyckats få gehör, t.ex. att den som är nyanländ kan få en fadder. Men det krävs även ett eget ansvar. Vi föreslog till exempel att man redan under asyltiden ska informeras om olika rättigheter och skyldigheter, lära sig svenska och själv involveras i de dagliga sysslorna så långt det är möjligt på olika boenden istället för att personal bäddar sängen eller lagar mat. Det röstades ned av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Lundaborna ska inte behöva bli utkonkurrerade från bostadsmarknaden med pengar de själva betalat in i skatt. Dessutom måste det även i fortsättningen finnas en tydlig koppling mellan å ena sidan arbete och sparande och andra sidan att bo i en nyproducerad bostad.
För oss liberaler är det viktigt att ha förväntningar på våra medmänniskor, det är att visa respekt. Att köpa in nybyggda bostadsrätter i Dalby, Genarp, Veberöd, Södra Sandby, Stångby och Lund till en viss grupp är varken att visa respekt eller att ha förväntningar.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev