Totalt bör 160 000 vildsvin skjutas av per år för att stammen ska minska enligt Hans Andersson, professor i lantbruksekonomi på SLU. FOTO: ARNE FORSELL/ARKIV

Försök att balansera viltstammen

KLÖVVILT ”Vild & bortskämd”, är en nystartad kampanj för foderstödjande åtgärder i skogs- och jordbrukslandskapet.

Syftet är att bidra till en viltstam i balans som kan leva på det naturen ger utan att stödutfodras med rotfrukter, bröd och matavfall.

– Genom kunskapsspridning och innovativa kommunikationsgrepp vill vi skapa en attitydförändring, ökat engagemang för naturligt foderskapande åtgärder och en förståelse för de effekter som utfordring kan ge, säger Nils Carlsson, viltexpert på Länsstyrelsen Skåne.
Vildsvinen anses av många vara landsbygdens största bekymmer. Klövviltsstammarna har ökat markant de senare 50 åren, något som fått stora konsekvenser både på naturen och för djuren. Att uppskatta hur många vildsvin som finns i Sverige är oerhört svårt. Ingen vet hur många hundra tusen vildsvin som finns i Sverige.
Klart är att de ställer till med stora problem. Klart är också att många ansträngningar görs för att få ner stammen.
Regeringen har försökt lagstifta och fatta olika beslut. I juni bjöd riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) in till ett samtal om vildsvinsproblemet i riksdagshuset. Han menar att politikerna behöver ta problemet på största allvar med tanke på att vildsvin orsakade skador för runt 660 miljoner kronor under 2016 samt orsakade tusentals vildsvinsolyckor i trafiken medförande skador på människor och fordon. Älgen anses vara det farligast djuret att kollidera med ur personskadesynpunkt men vildsvinsolyckor är de dyraste att reparera.

Nils Carlsson  säger att ”Vild&bortskämd” bland annat tillkommit för att det finns väldigt lite naturligt foder i områden med hårt rationaliserat jord- och skogsbruk men också för att erbjuda ett alternativ till en del utfodring, som till skillnad från växande foder, saknar de många positiva bieffekterna som man kan skapa med ganska små medel.

Många jord- och skogsbrukare har länge velat ha bort den nuvarande omfattande utfodringen, som de ser som oseriös. Bland andra Stig Lundström i Östra Göinge, vice ordförande i LRF, Skåne.
”Det viktigaste är att viltet mår bra och att skogen mår bra och att så få personer som möjligt skadas i trafiken. Det är därför vi behöver få till en viltstam i balans med det foder som naturligt produceras i skogen och det övriga landskapet” skriver han i en debattartikel.
Projektet Vild & Bortskämd kommer att jobba med träffsäkra budskap, inspirerande och kunskapshöjande filmer, utbildningsmaterial till jägarutbildningar och älgförvaltningsgrupper, medierelationer och inlägg i sociala medier, dialogmöten och exkursioner.

×