Arkivbild

Kommunen stoppar utlåning av burkini

Hässleholm Hässleholms kommun stoppar fortsatt utlåning av burkini i skolans regi. Den senaste tidens infekterade debatt som pågått om utlåningen i simundervisningen fick förvaltningschef Eva Andersson att sätta ner foten.

– Vi hoppas att vi även i fortsättningen ska kunna lösa det så att så många
elever som möjligt kan delta i såväl idrottsundervisning som annan
undervisning i skolan.

Under åren har många elever fått hjälp med att låna
utrustning i skolan för att kunna delta i olika undervisningsinslag.

Det har kunnat gälla lån av skridskor, skidor, eller annat som har behövts för
deltagande i undervisningen.

De flesta har dock personlig utrustning och
föredrar också att använda denna, säger Eva Andersson, förvaltningschef på
barn- och utbildningsförvaltningen.
– Det som är speciellt med badkläder är att simkunnighet är ett särskilt angivet krav för att få minst betyget E i ämnet idrott och hälsa. Vi arbetar vidare med att försöka få så många elever som möjligt att uppnå detta kunskapskrav, säger Eva Andersson.

I förra veckan berättade tidningen att Majblommeföreningen i Hässleholm använde intäkterna från barnens försäljning av majblomman till inköp av burkinis, som skolorna har kunnat låna ut till flickor för att de ska kunna delta i simundervisningen.
Dagens beslut innebär att elever kan använda egna burkinis som badplagg, eller andra täckande plagg i skolan. Det finns inget förbud mot det i Sverige.

 

Läs mer: