Vissa badade i vanliga kläder – eller inte alls. Nu lånar Hässleholms kommun ut heltäckande så kallade burkinis till de flickor som av religiösa skäl inte vill eller får bada i baddräkt. Foto: Arkiv

Kommunen köpte burkinis till skolbarn

HÄSSLEHOLM Hässleholms kommun har köpt in burkinis till flickor för att alla ska kunna vara med i simundervisningen.
– Vi vet att det finns elever som inte kan delta i simundervisningen utan mer täckande klädsel så det är helt enkelt för att få ett så högt deltagande som vi kan, säger biträdande förvaltningschefen Rolf Bengtsson.

Men burkinin är omdiskuterad. Enligt många, däribland Sara Mohammad, som är ordförande i föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF), är den en stark symbol för förtryck – och användandet uppmuntrar och stödjer detta.

I Hässleholms kommun har önskemål om burkinis funnits från både fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
– Vi hade problem med vattenkvaliteten så därför ställde vi krav på skolan att om elever ska kunna bada i våra badhus måste de ha baddräkt, shorts eller burkinis, säger anläggningschefen Henrik Samevik.
Klädsim är helt förbjudet i Qpoolen.
– Många badade i sjalar och kläder och då kommer trettio miljoner bakterier i vattnet ifrån svett, smink, avföring och allt annat som man bär med sig ner i vattnet, påpekar han, som tog önskemålet vidare till Rolf Bengtsson.

Rolf Bengtsson hänvisar å sin sida till skolans kunskapskrav och mål som säger att alla elever ska kunna simma 200 meter för att bli godkända i idrott.
– Vi skulle ju aldrig kunna köpa in badbyxor till allihop. Men det finns massor av annat stöd som vi köper in och som används till andra elever. Alla elever lånar inte skridskor men vi möjliggör för de som behöver att låna skridskor. En del behöver låna en dator.

Är inte en burkini lite mer problematisk än ett par skridskor?
– Jo, men eftersom det inte finns någon sorts förbud i Sverige mot att bära slöja eller heltäckande klädsel så kan inte heller vi i skolan säga att man inte får klä sig så. Visst finns det en del som tycker att slöja och heltäckande klädsel är ett uttryck för kvinnoförtryck men det är inte skolans ansvar att göra den tolkningen.
Det är åtminstone sedan i våras som skolan lånar ut burkinis till vissa muslimska flickor.
Rolf Bengtsson anser själv inte att kommunen genom det agerandet hjälper till att normalisera burkinin:
– Man kan vrida till det som man vill men jag tycker att det skulle vara betydligt mer utpekande om eleverna inte kunde delta i undervisningen.

Några badbyxor eller baddräkter finns såvitt han vet inte för utlåning.
– I grunden förutsätter man ju att de som ska bada har tagit med sig badkläder. Det ingår ju normalt sett. Men jag tycker inte att det här är konstigare än att det finns annan idrottsutrustning att låna.

Läs mer: