Uppstartsdag med föreläsaren Camilla Askebäck Diaz. I bakgrunden på första rad från vänster barn- och utbildningsnämndens ordförande Susanne Andersson och IKT-pedagogen Sara Bruun. Foto: Joacim Österstam
Mellanstadieläraren Örjan Mathisson undervisar i matematik och natur på Sätoftaskolan. Foto: Joacim Österstam

Avstamp för nytt lärande

HÖÖR Skolan storsatsar på digitaliserad utbildning i skolan. Både lärare och elever ska lära sig och bli bättre på att använda den digitala tekniken i undervisningen och i klassrummet.
– Eftersom vi lever i ett digitalt samhälle måste vi ha den kompetensen, säger läraren Örjan Mathisson.
Det är uppstartsdag för lärarna och barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron berättar att lärarna ska bli bättre på digital informations- och kommunikationsteknik (IKT).
- Vi ska nå högre höjder vad gäller målresultaten för eleverna i skolan. Och kunna använda digitala hjälpmedel i inlärningsprocessen, säger Lisbeth Bonthron.

Cirka tvåhundra lärare hade samlats för att tillsammans med föreläsaren Camilla Askebäck Diaz låta sig inspireras av hur den digitala teknik kan användas i utbildningssyfte.
– Hon är en lysande föreläsare och bättre fortbildning än den vi har om digitaliseringen kan man inte få i Sverige, säger IKT-pedagogen Sara Bruun.
Hon berättar att digitaliseringsprojektet är ett samarbete mellan Höör, Östra Göinge och Hörby.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Susanne Andersson menar att detta är ett led i kommunens satsning på digitalt lärande.
– Det är inte bara att dela ut surfplattor, utan det är framförallt innehållet som är viktigt, säger Susanne Andersson.
Elever och lärare ska bland annat få lära sig hur man letar efter information, veta vilken information som är viktig och vilken information man ska förkasta. Källkritik, helt enkelt.
– Och sedan handlar det om att själv kunna skapa ett innehåll, så man kan dela med sig till andra, säger Susanne Andersson.
Läraren måste lära sig allt detta för att kunna förmedla det vidare till eleven.
– I slutänden är det eleven som ska bemästra hela den här tekniken hela sitt liv framöver och i kommande yrkesval, säger Susanne Andersson.

Sara Bruun är IKT-pedagog på utvecklingsavdelningen. Hon menar att det man gör i Höör är en unik satsning. Och det kommer förändringar i läroplanen 2018.
– Och här har Höör tagit täten tillsammans med Östra Göinge och Hörby, säger Sara Bruun.
Vad gör den här satsningen unik?
– Det finns ingen annan kommun i Skåne, vad jag vet, som har en så här strukturerad plan kring lärarnas digitaliseringsfortbildning. De kommer att få en riktigt, riktigt bra utbildning, säger Sara Bruun.
Vad är det lärarna ska lära sig att utveckla?
– Att möta de nya kraven i läroplanen för 2018. Att kunna hantera digitala verktyg. Källkritik. Att arbeta multimodalt med text, bild och ljud. Som Skånskans hemsida. Alla elever ska kunna hantera digitala verktyg både i kunskapsinhämtande, men också i produktion, säger Sara Bruun.
Björn Wassholm är också ITK-pedagog. Han menar att eleverna ska gå från att vara konsumenter till producenter. Att barnen får lära sig programmering till exempel.

Under föreläsningen ger Camilla Askebäck Diaz exempel på hemsidor, spel och digitala tävlingsmoment som kan användas i undervisningen. Camilla Askebäck Diaz lät lärarna rangordna USA, Indonesien, Indien och Mexiko efter folkmängd på den digitala frågeplattformen Kahoot! som visades på storskärm i aulan. Det blev många skratt eftersom ingen av lärarna svarade rätt. Rätt svar är Indien, USA, Indonesien och Mexiko, enligt Kahoot! facit.
Mellanstadieläraren Örjan Mathisson undervisar i matematik och naturorientering på Sätoftaskolan.
– Jag tror det kan bli bra. Man får prova, pilla, leta och försöka lägga tid på att hitta de verktyg som funkar i undervisningen, säger Örjan Mathisson
Varför är det viktigt med en sån här satsning?
– Eftersom vi lever i ett digitalt samhälle måste vi ha den kompetensen, säger Örjan Mathisson.

Dagens fråga

Klarar Malmö FF att slå Wolfsburg på hemmaplan?

Loading ... Loading ...