Bildarkiv

Överklagar beslut om vindkraftverk

höör Redan 2014 sa Höörs kommun nej till Billyvinds ansökan om att få bygga ett vindkraftverk i Maglasäte.
Nyligen upphävde länsstyrelsen beslutet och krävde att miljö- och byggnadsnämnden skulle utreda ärendet på nytt. Nu överklagar Höörs kommun länsstyrelsens beslut.

Sedan vintern 2010 har dörren varit stängd för ny vindkraft i Höör.
Då byggde lantbrukarna Peter och Torbjörn Strid plus kollegan Per-Åke Persson två vindkraftverk i Snogeröd.
Det tredje byggdes av godsägaren Georg Bergengren.
Det är just den delen kring Pugerup och Södra Munkarp som anses lämplig för utbyggnad enligt den vindkraftpolicy som Höörs kommun antog i början på 2010.

Då, för sju år sedan fanns flertalet vindkraftsentreprenörer som ville bygga vindkraftverk i bland annat de norra delarna av kommunen.
Något som kommunen sa nej till i sin policy. Det beslöts också att varje ansökan skulle behandlas som ett individuellt bygglov.
På senare år har det varit relativt tyst om vindkraften. Men nu har Billyvinds tio år gamla ansökan om ett vindkraftverk i Maglasäte åter blivit aktuell.
I juni för tre år sedan avslog miljö- och byggnadsnämnden företagets ansökan.
Förutom vindkraftpolicyn låg 94 negativa sakägare som grund till beslutet.

Billyvind överklagade och i april i år beslöt länsstyrelsen att skicka tillbaka ärendet till nämnden för ett nytt beslut.
– Man ville att vi skulle utreda möjligheterna ytterligare. Men vi har istället beslutat oss för att överklaga länsstyrelsens beslut, säger Kenneth Kallin (MP), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.
– En vindkraftverk i Maglasäte påverkar närmiljön så mycket. Det är så liten vinst med ett verk. Jag menar att det ska finnas plats för fem till sex verk annars är det ingen bra placering, säger Kenneth Kallin som är övertygad om att vindkraftverket i Maglasäte aldrig kommer att byggas.
I nämndens beslut skriver man att ett eventuellt vindkraftverk skulle dominera hela Ringsjöbygden och överskugga det som finns runtomkring.
Man menar att det i längden också skulle kunna få negativa effekter på turistnäringen om vindkraftverket skulle uppfattas som ett varumärke för Höör.

Dagens fråga

Brukar du sopsortera?

Loading ... Loading ...

Webbkryss