Eleven ingick i ett gäng som jagade en elev på Eslövsskolan - nu kan han få 10 000 kronor i skadestånd för kränkning sedan en skolanställd stoppat honom genom att ta honom i armen. Bilden är tagen på en annan skola.Foto: SCANPIX
Ann-Marie Mattsson.

Elev kan få skadestånd efter lärares ingripande

ESLÖV När en elev jagade en skolkamrat ingrep en anställd på skolan för att rädda den jagade eleven och avstyra bråket. Det kan sluta med att Eslövs kommun nu måste betala bråkmakaren 10 000 kronor som plåster på såren.
Skolinspektionens barn- och elevombud menar nämligen att eleven som jagade den andre utsatts för en kränkning eftersom den skolanställde ingripit alltför hårdhänt.

Händelsen utspelade sig under en rast på en skola som ligger på en ort i Eslövs kommun.
En grupp elever ska då ha jagat en enskild elev över skolgården. En anställd på skolan ingrep för att stoppa trakasserierna.
Den anställde har vittnat om att stämningen var uppjagad och att eleverna uttalade hotelser mot den jagade eleven. Den anställde ingrep för att stoppa gruppen innan den jagade kom till skada.
Efter det går uppgifterna om vad som egentligen hände isär.

Läs mer: ”Helt fel bild av min son”

Den anställde uppger att en av de jagande eleverna gjorde motstånd när han stoppades och började fälla nedsättande kommentarer.
Då ville den anställde få med sig eleven för ett samtal med sin lärare. Den anställde förde eleven mot skolan genom att hålla eleven om ryggen och i armen.
Men enligt den anställde stretade eleven tidvis emot och klamrade sig bland annat fast i några bänkar.
Den anställde menar att han hela tiden var angelägen om att inte hålla eleven på ett sätt som skulle orsaka smärta eller obehag och att eleven mestadels hölls i jackärmen. Men när eleven plötsligt började slita och dra blev det dock ganska stora krafter som inverkade på armen, uppger den anställde. Till slut gav den anställde upp försöken att få med sig eleven.
Efter händelsen anmäldes den anställde till Barn- och elevombudet för kränkande behandling. Eleven menar nämligen att den anställde vridit och dragit i armen ett flertal gånger.
Eleven ska också ha bett den anställde släppa eftersom det gjorde ont.
Efter att ha sprungit undan ska den anställde sedan ha kommit efter och dragit i armen en gång till, uppger anmälaren, som påpekar att greppet den anställde tog gav märken på armen.

Enligt Barn- och elevombudet (BEO) är det klarlagt att den anställde ingripit fysiskt mot eleven och att den anställdes agerande ”har varit mer ingripande än nödvändigt”.

BEO anser också att det varit ”utlämnande” för eleven att bli behandlad på det sättet inför andra elever. Enligt BEO:s bedömning har eleven utsatts för kränkande behandling av den anställde, på ett sätt som strider mot skollagen.
Därför kräver nu BEO Eslövs kommun på skadestånd på 10 000 kronor för elevens räkning.

När skadeståndsbeloppet satts har BEO bland annat ”beaktat handlingens förnedrande och fysiska inslag samt att den inneburit ett missbruk av ett beroende- och förtroendeförhållande”.
Men Eslövs kommun är redan i färd med att överklaga beslutet.
– Vi tycker inte det stämmer, säger rektorn på skolan där incidenten skedde.

Ann-Marie Mattsson som är förvaltningschef på Barn och Utbildning uppger att man inte accepterar skadeståndskravet.
– Vi delar inte deras uppfattning. Därför har vi skrivit ihop en överklagan där vi berättar om vår inställning till kravet.
Den anställde på skolan stängdes av i samband med att händelsen utreddes och arbetar inte längre kvar på skolan.
Att den anställde slutat på skolan har enligt Ann-Marie Mattsson inget med incidenten att göra.
– Anställningen skulle ändå upphöra. Det var planerat att den skulle avslutas, uppger hon.
Barn- och elevombudet finns på Skolinspektionen och utreder anmälningar om kränkningar i skolan, på samma sätt som Skolinspektionen.

Vill du läsa fler lokala nyheter? Gilla Skånskan på Facebook.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev