Kurser för nyanlända satsning i sommar

SKURUP Datakurs men även kurser i föräldraskap matlagning och sminkning är några aktiviteter som
Skurups kommun satsar på i sommar för att främja språkutveckling och skapa mötesplatser för kommunens nyanlända invånare.

– Det här handlar om att det funnits en vilja att utveckla samarbetet med studieförbunden, samtidigt som det är en möjlighet att aktivera våra asylsökande och nyanlända. Många har ju inga aktiviteter under sommaren.
Det säger Amanda Ingvaldson, integrationscoach i Skurups kommun, som i sommar erbjuder 21 sommarkurser och ett tiotal utflykter i Skåne för kommunens senaste invånare.

Skurups kommuns näringslivs- och arbetsmarknadsenhet, personal från individ- och familjeomsorgen och en rad studieförbund står bakom samarbetet kring programmet som redan är igång.

Ingången i samarbetet är en satsning på aktiviteter som främjar språkutvecklingen. Det handlar om att lära sig något från grunden eller stärka sina kunskaper om till exempel matlagning, trafikregler, rytmik och cykling.
I utbudet finns även datakurser på olika nivå, svenskkurs liksom föräldrakurser och en renodlad kurs i form av en mötesplats för enbart kvinnor.
– Sommarprogrammet är fantastiskt av olika anledningar inte minst för att vi gemensamt tar ett enormt krafttag för att stödja individerna för att närma sig självständighet och självförsörjning. Sommarprogrammet och samarbetet markerar ett avstamp i vår vision för utökat och stärkt samverkan mellan kommunen och folkbildningen, säger Skurups kommuns integrationsstrateg Malin Olofsson.

Deltagarna är asylsökande, andra inskrivna på Arbetsförmedlingen, en del är föräldralediga och andra ute i arbetslivet. De som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har fått aktiviteten de blivit kallade till godkända av sin handläggare.
Sommarprogrammet finansieras genom medel från olika aktörer. Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) finansierar 30 platser sammanlagt för kurser som erbjuds av studieförbund. Förbunden och andra aktörer finansierar de delar som de har möjlighet till utifrån deras verksamheter och kostnader. Skurups kommun finansierar de kvarvarande kostnaderna.

– Jag kan inte svära på att vi är först i landet med det här, men jag vet ingen annan kommun som gjort motsvarande satsning, säger Amanda Ingvaldson.
Under sommaren kommer även integrationsenheten att arrangera ett tiotal utflykter. Flyga drake på Havängs backar, besöka Glimmingehus, Ale stenar, men även Söderåsens nationalpark och ett företagsbesök på Bösarps grus.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

Loading ... Loading ...