Kultur

En Butterfly med många kvaliteter

En scen ur Skånska Operans Madame Butterfly. Foto: Håkan Röjder
Artikel Kultur och Nöje - Likt humlans flykt visade sig det omöjliga fungera och vi i premiärpubliken på Bäckaskogs slott fick uppleva en version av Puccinis storverk med kvaliteter som man i ”normala” uppsättningar har svårt att upptäcka, skriver tidningens recensent Lars-Erik Larsson.

Opera

MADAME BUTTERFLY

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Eslöv

Oförändrad skatt och satsningar på unga

Foto: ARKIV
Eslöv
ESLÖV En oförändrad skattesats och en satsning på unga och äldre och på att få folk i arbete. Så beskriver kommunalråden Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M) den budget man vill ha 2021 tillsammans med samarbetspartnern Liberalerna.

Kommunalskatten i Eslöv stannar med den nya budgeten på 20,54 per hundralapp. Det är något mindre än Skånesnittet på 20,65 och riksgenomsnittet på 20,72.

Andra fokuspunkter i budgeten som kommunalråden vill lyfta fram är trygghet, trivsel, tillväxt och satsningar på hälsa och hållbarhet.

– Vi är nöjda med budgeten och har haft en bra dialog mellan partierna. Vi behåller en oförändrad skatt och får ett visst överskott och gör en rejäl satsning på grundskolan. Skolan får bra förutsättningar överhuvudtaget, säger Johan Andersson.

Liksom tidigare räknar Eslöv upp nämndernas budgetar i takt med att löner och andra kostnader höjs. Det är någon man brukar göra i Eslöv och som man är stolt över.

Johan Andersson pratar om att andra kommuner, som grannen Lund, gör smygbesparingar genom att nöja sig med att kompensera någon procent mindre än vad det egentligen kostar.

Eslöv har sparat i ladorna. En resultatutjämningsreserv finns på 74 miljoner. Den ska - om allt går enligt beräkningarna - man inte behöva knapra på under 2021. Catharina Malmborg säger att reservkapitalet kunnat byggas upp tack vare Eslövs goda ekonomi under lång tid.

Kommunen har väldigt små lån. Däremot vidarelånar Eslöv under 2021 till helägda Eslövs bostads AB, Ebo, och till delägda VA Syd för deras kommande investeringar i nya bostäder respektive utbyggnader och reparationer av vatten- och avloppsnät.

Eslöv väntas växa med knappt 300 invånare nästa år. Kommunens nettokostnader ökar i takt med det - men skatteintäkterna ökar inte motsvarande.

Glappet mellan intäkter och kostnader förstärks tvärtom under 2022, 2023 och 2024.

Johan Andersson har ingen enkel förklaring till hur det kommer sig.

Beror det på att en del av dem som flyttar hit inte arbetar och betalar skatt i så stor utsträckning?

–Nej, så kan man inte säga. Detta går inte att koppla till dem som flyttar hit, säger Johan Andersson och beskriver bilden som ”komplex”.

En balans mellan de ökade utgifterna och de stagnerade skatteintäkterna är att de generella statsbidragen, som utgör nästan en tredjedel av Eslövs kommuns intäkter, väntas räknas upp.

Kommunalråden aviserar fortsatt ”arbete med kostnadsbilden”.

– Vi måste antingen sänka kostnadsnivån eller öka intäkterna om vi ska klara oss på längre sikt, säger Johan Andersson.

Eslöv hade planerat att sänka utgifterna för försörjningsstöd med två miljoner kronor under 2021. Istället måste man skjuta till tio miljoner.

– Det är på grund av konjunkturen med högre arbetslöshet och om växlingen mellan staten och kommunerna för de personer som kom som flyktingar och som inte har kommit i arbete, säger kommunalrådet Johan Andersson (S).

Han säger att han vill se ett förstärkt samarbete mellan de båda kommunala förvaltningarna som ansvar för detta , vård- och omsorgsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

– Det måste till arbetsmarknadsinsatser och utbildningar. När försörjningsstödet växer vid hög arbetslöshet tar det annars resurser från övriga delar av kommunens verksamhet.

Arbetsmarknadsenheten finns vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och är till för att slussa arbetslösa till jobb.

Enheten har haft en stor tillströmning av deltagare. I februari 2019 var 97 deltagare inskrivna - motsvarande antal 2020 var 185 deltagare.

På sikt räknar Johan Andersson med att tillväxten kommer vara bra för Eslöv.

– Det kostar pengar just nu, men innebär att Eslöv kan utvecklas framöver. Flera tillväxtkommuner runt storstäderna har samma utmaningar som vi. Men vi hade kanske förväntat oss lite mer stöd från staten.

Majoritetens budgetförslag ska närmast godkännas av kommunstyrelsen och slutligen av kommunfullmäktige.

Eslöv

Gymnasiet populärt - får mindre pengar

Carl Engström-skolan har varit så framgångsrik att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden flyttar fem miljoner till grundskolesatsningar istället.
Foto: ARKIV
Eslöv
ESLÖV Eslövs nya gymnasieskola Carl Engström-skolan har blivit så populär att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får mindre pengar att röra sig med nästa år. De indragna pengarna satsas istället på grundskoleeleverna.

Politiska S-M-L-majoriteten går i sitt budgetförslag in och minskar bidragen till gymnasieskolan med fem miljoner kronor.

3,5 miljoner av dem ska istället slussas vidare till grundskolan.

– Vi har sett att vi har en fantastisk gymnasieskola med stor dragningskraft och i stort sett fulla klasser. Därför gör vi en omfördelning av medlen från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och familjenämnden, förklarar kommunalrådet Catharina Malmborg (M).

Hon motiverar beslutet även med att politiska majoriteten vill satsa på att stärka kunskapsnivån inom grundskolan.

– Då får våra ungdomar en bättre ingång till gymnasiet, säger Catharina Malmborg som även nämner att det visat sig att gymnasieeleverna valt program som är billigare än andra att ordna, teoretiska istället för praktiska, och att det därför finns pengar över.

Kommunalrådet Johan Andersson (S) säger att pengarna ska användas till till att ersätta bland annat ett statsbidrag som försvunnit för barn som lever med psykisk ohälsa. och där kommunen byggt upp en verksamhet som annars riskerade att försvinna.

Han tycker inte det är fel att ta från gymnasiet.

– Gymnasiet har blivit så attraktivt att där blir ett överskott när klasserna är fulla. Vi sparar in pengar när eleverna väljer att gå i Eslöv istället för i andra kommuner som Lund.

– Gymnasiet har också nytta av att eleverna är bättre rustade när de kommer från högstadiet, säger Johan Andersson.

Resterande 1,5 miljon som sparas på gymnasiet ska användas till att förstärka arbetsmarknadsinsatserna som syftar till att få fler i arbete och att minska antalet som behöver försörjningsstöd.

Eslöv

Inte rån när kvinna blev slagen och bestulen

Eslöv
ESLÖV/SVALÖV Två kvinnor åtalades för att ha rånat och misshandlat en kvinna. Men när domen nu kommer fälls de i stället för stöld och misshandel och ingen av dem behöver sitta i fängelse.

Det var den 18 september 2019 som en ung kvinna enligt åtalet råkade ut för de två dömda kvinnorna, som är 25 och 31 år gamla och hemmahörande i Eslöv respektive Helsingborgs kommun.

Med hjälp av våld kom kvinnorna över mobiltelefon, bankkort, körkort och 300 kronor i kontanter. Under rånet blev offret stampat och sparkat på huvud, kropp och ben när hon redan låg ner.

Åklagaren åtalade de båda kvinnorna för rån, men Lunds tingsrätt anser inte att det är styrkt att det verkligen handlade om ett rån. Det finns inget som tyder på att de hade för avsikt att stjäla från henne när de träffade på henne den aktuella dagen i Kågeröd.

I stället har de under ett bråk kommit över hennes mobiltelefon och vägrat lämna tillbaka den. Det var också för att hindra kvinnan att ta tillbaka telefonen som de utövade större delen av våldet.

Hela agerandet var dessutom kortvarigt och föregicks inte av någon planering alls. Därmed ska kvinnorna inte dömas för rån utan för stöld och misshandel. Straffet blir skyddstillsyn.

En 23-årig man, tillika sambo med den ena av de dömda kvinnorna, stod också åtalad i målet, för bedrägeri. Han döms för att handlat med det stulna bankkortet. Enligt åklagaren rörde det sig om diverse mindre inköp i snabbköp i centrala Eslöv samma dag.

23-åringen döms även för att ha kört bil trots att han saknar körkort. Även för honom blir straffet skyddstillsyn.

Eslöv

Eslöv firar 110 med torginvigning

Kungaparet var på plats när Eslöv firade 100-årsjubileum 2011. Här i närvaro av bland annat kommunalrådet Cecilia Lind. Nästa år ska det firas igen, men Eslöv vet inte om det blir med kunglig glans eller inte.
Foto: ARKIVBILD
Eslöv
ESLÖV Eslöv ska fira 110-årsjubileum samtidigt som det ombyggda Stora Torg invigs nästa år. Den politiska majoriteten i Eslöv sätter av en halv miljon kronor för firandet i sin budget för 2021 - men kan inte lova kungligt besök.

Det blir gemensamma aktiviteter mellan jubileet och invigningen av det nya torget. Kultur- och fritidsförvaltningen får uppdraget att hålla i trådarna för detta.

– Vi kan dock inte lova att kungaparet kommer i år som när vi firade 100-årsjubileum 2011 med en fullsatt Trollsjöpark, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

I S-M-L:s föreslagna budget för Eslöv 2021 finns en del ytterligare satsningar på kultur och fritidssektorn:

Idrottsklubbar som själva sköter sin anläggning får även 2021 en uppräckning av de så kallade skötselbidragen.

Uppräkningen blir nästa år 250 000 kronor. Totalt har de bidragen höjts med en miljon kronor de tre senaste åren.

Statens projekt Unga för unga, där folk från kultur- och fritidsförvaltningen under somrarna besöker unga i bostadsområden eller byar, bekostas hädanefter av Eslövs kommun.

Inrikes

Idrottsledare anmäls för ofredande av barn

En ledare i en idrottsförening i Gävle anmäls för övergrepp mot barn. Arkivbild.
Foto: Henrik Holmberg/TT
Inrikes
Inrikes

En ledare vid en idrottsförening i Gävle har polisanmälts, anklagad för att ha utsatt ett antal flickor för sexuellt ofredande, uppger Gefle Dagblad.

Personen har förhörts, men inte frihetsberövats, uppger polisen.

Övergreppen ska ha begåtts mellan 2015 och 2018. Medlemmarna har informerats.

– Från första dagen vi fick höra talas om det här har den här personen inte varit verksam i vår förening mer, och kommer inte att vara det heller, säger en person i föreningens vice ordförande till tidningen.

Gustav Sjöholm/TT

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

IG

Swedbanks lansering av Apple Pay visar på mobil trend

Källa: Pexels
IG Apple Pay har varit tillgängligt på den svenska marknaden sedan hösten 2017. Alla storbanker har dock inte varit lika snabba med att erbjuda den mobila betaltjänsten till sina kunder. Nordea var först ut och bland annat Klarna och Komplett Bank har därefter lagt till tjänsten i sitt utbud. Den 4 december hoppade även Swedbank till slut på tåget, efter två år av dagliga frågor från kunder på företagets Facebooksida.

Varför Swedbank väntat tills nu med att erbjuda betalsättet är svårt att svara på. Kanske lades allt fokus på den egenutvecklade Swedbank Plånbok som länge har haft stöd för Samsung Pay, men alltså inte förrän nyligen även stöder Apple Pay. Oavsett anledning så visar Swedbanks anammande av Apple Pay att mobila applikationer i den svenska finanssektorn är en trend som de största aktörerna inte kan ignorera.

Börshandel och fysisk handel följer trenden

Handel på finansiella marknader är också något som mer och mer görs i mobilen idag. Möjligheten att kunna handla turbowarranter, CFD:s och barriers dygnet runt och på resande fot, är något som alltfler kunder i dag efterfrågar. I Sverige och sex andra europeiska länder lanserades nyligen tjänsten Turbo24, som förutom en webbaserad plattform har lagt stort fokus på mobilappar som stöder alla de funktioner som webbversionen erbjuder. Det har helt enkelt blivit hårdare krav från kunder att appar ska vara lika kraftfulla och ha samma verktyg som desktop-baserade plattformar erbjuder.

I den fysiska handeln är övergången till mobila lösningar som mest påtaglig i Sverige. Det är ingen slump att brittiska nyhetssajten The Telegraph i oktober utnämnde Sverige till världsmästare när det kommer till kontantlösa samhällen. Värdet av de kontanter som cirkulerar i Sverige har sjunkit med 27.5 procent på fyra år. Endast 60 procent hävdar att de använt kontanter över huvud taget den senaste månaden – i Japan är siffran 79 och i USA 70 procent. En av de största vinnarna på privatpersoners preferens att betala med mobilen är Swish som fortsätter ta marknadsandelar. 2014 utfördes 21 miljoner betalningar med Swish och 2018 var siffran 394 miljoner.

Betalningar med kort fortfarande störst

Kortbetalningar är fortfarande det populäraste betalsättet bland svenskar, även om det är betydligt lägre i jämförelse med de flesta andra europeiska länder och framför allt USA. Kortjättarna VISA och Mastercard har försökt simplifiera kortköp online med det nya betaltjänstdirektivet PSD2. Direktivet gör det enklare för konsumenter att verifiera köp, men det har också lett till tekniska utmaningar för e-handlare och betalväxlar att implementera den nya typen av kortköp.

Huruvida de nya direktiven är tillräckliga, och hinner implementeras tillräckligt snabbt, för att på riktigt konkurrera med de mobila betalningsalternativens framfart återstår att se – just nu ser inte den mobila trenden ut att bromsa över huvud taget. Finanssektorn tycks alltså dras mer åt fokus på mobilappar både när det gäller bankärenden, handel på börsen eller betalningar generellt. I alla fall om man ser till de största aktörernas satsning på området och nu senast kundernas rop på bankerna att erbjuda stöd för Apple Pay.

Utrikes

Het debatt mellan Biden och Trump

USA:s president Donald Trump och Demokraternas presidentkandidat Joe Biden på scenen i Nashville, Tennessee.
Foto: Chip Somodevilla/AP/TT
Utrikes
Utrikes Donald Trump och Joe Biden står nu öga mot öga i den sista debatten inför presidentvalet.
Inledningen präglades av käbbel, men i en något lugnare ton än tidigare dueller presidentkandidaterna emellan. Men också mest beskyllningar om vad som hänt istället för framtidsvisioner

Med tolv dagar kvar till det amerikanska valet står mycket på spel i bataljen i Nashville i Tennessee – den sista chansen väljarna har att bedöma kandidaterna när de står på samma scen.

Moderatorn Kristen Welker inledde med att uppmana de båda att respektera tittarna och låta den andre tala till punkt. Så skedde också, i stort, när frågor om coronaviruset inledde debatten.

Trump försvarade sitt agerande och att ett vaccin var på väg, kanske redan om någon vecka. Biden å sin sida anklagade Trump att inte ha någon plan för att gå vidare och ta USA ut ur pandemin.

Lugnare ton

Tongångarna gick igen sedan den första debatten och andra uttalande de båda gjort, med skillnad att samtalet var något lugnare än tidigare och att de inte talade i munnen på varandra.

– Det här är samma kille som sade att det här skulle vara över till påsk, vi går mot en mörk vinter och han har ingen plan, sade Biden.

– Allt han gör är att stänga ner. Demokraterna stänger ner så hårt att folk dör, tynar bort, svarade Trump.

– Jag vill öppna våra skolor, jag vill öppna vårt land. Folk förlorar sina jobb, missbruk och antalet självmord ökar. Botemedlet kan inte vara värre än sjukdomen, som jag har sagt så många gånger förr.

Debatten gick, i något högre temperament, över till utländsk påverkan på valet – ett ämne som snabbt gick över till påhopp om den andres pengainflöde från utlandet.

"Typiskt politikersvar"

Biden anklagade Trump för dennes deklarationer och uppgifterna att presidenten bara betalade 750 dollar i inkomstskatt. Trump hävdade att Biden och hans familj tjänar eller får pengar från Kina, Ryssland och Ukraina.

Men så mycket nytt kom inte fram för den vilsne väljaren, som ville veta om kandidaternas planer för framtiden. Trump fortsatte anklaga Biden att berika sig, varav Biden svarade med ett sedan tidigare grepp.

– Det handlar inte om hans familj eller om min familj, det handlar om era familjer. Vi borde prata om era familjer, men det är det sista han vill prata om, sade Biden.

– Typiskt politikersvar. Jag är ingen politiker, det är därför jag valdes, svarade Trump.

Inget plexiglas

Den allra största frågan USA ställde sig inför tv-drabbningen var om presidenten kunde hålla sig lugn och svara sakligt på frågor, och hålla sig från att avbryta Biden. Till viss del hölls han nu tillbaka av nya regler – Kommissionen för presidentdebatter fattade inför kvällen beslutet att stänga av mikrofonen växelvis för kandidaterna.

Den som inte har ordet får därmed hålla tyst under de tvåminutersperioder var och en ska tala om debattens sex ämnen.

Till skillnad från vicepresidentkandidatdebatten mellan Mike Pence och Kamala Harris för två veckor sedan har Trump och Biden inte plexiglas mellan sig som skydd mot coronaviruset.

Däremot sade arrangörerna att alla åhörare i salen i Belmont University är tvungna att bära munskydd, och att alla som inte gör det ska avlägsnas. Under den första debatten bar Trumps familj och rådgivare inte sina masker, trots att de blivit tillsagda att göra det.

Debatten pågår.

Martin Yngve/TT

Belmont University i Nashville, Tennessee, där nattens debatt mellan Donald Trump och Joe Biden hålls.
Belmont University i Nashville, Tennessee, där nattens debatt mellan Donald Trump och Joe Biden hålls.
Foto: Mark Humphrey/AP/TT

Utrikes

Kuba: Sanktioner försvagar kampen mot corona

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla presenterade den årliga rapporten om effekten av de amerikanska sanktionerna mot landet.
Foto: Ramon Espinosa
Utrikes
Utrikes Sanktionerna mot Kuba har skadat landets möjlighet att bekämpa coronapandemin. Det säger den kubanska utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla i en kampanj för att samla internationellt stöd i FN:s generalförsamling.

Sanktionerna har bland annat gjort det svårt att skaffa nödvändig skyddsutrustning och respiratorer för att bekämpa viruset, tillade Bruno Rodríguez Parrilla, då han presenterade den årliga rapporten om effekten av det amerikanska embargot vid en pressträff i Havanna på torsdagen.

Enligt den kubanska utrikesministern beräknas de ekonomiska skadorna för landet uppgå till 5,57 miljarder dollar mellan april 2019 och mars 2020. Samma period i fjol var kostnaden 1,226 miljarder dollar. Sammanlagt räknar Kuba med att sanktionerna har kostat 144 miljarder dollar sedan de infördes efter revolutionen 1959.

Rapporten inleder Kubas årliga kampanj för att samla internationellt stöd i FN:s generalförsamling mot det amerikanska embargot. Årets omröstning i generalförsamlingen var ursprungligen planerad till oktober, men har skjutits upp till maj nästa år på grund av pandemin.

USA:s förre president Barack Obama lättade på de amerikanska sanktionerna mot Kuba. Under efterträdaren Donald Trumps regeringstid har i stället nya sanktioner införts i flera omgångar.

Inrikes

Tre anhållna efter mordförsök i Uppsala

En tredje person har anhållits i Uppsala. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes

En tredje person har anhållits, misstänkt för mordförsök i Uppsala, uppger Upsala Nya Tidning .

De två männen som tidigare anhållits hittades skadade utomhus i området Fålhagen i Uppsala och fördes till sjukhus på torsdagen.

– Den tredje som inte skadats grips i närheten av resecentrum, säger Daniel Wikdahl vid polisen till tidningen.

De båda skadade hittades med kort mellanrum cirka en kilometer från varandra. Larmet om den ene kom klockan 15.42 och den andre hittades tio minuter senare. Polisen uppger att de bråkat med varandra.

Gustav Sjöholm/TT

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL