Stefan Hansen har fått en stor del av sin yrkeserfarenhet på Teater Sagohuset i Lund. Foto: Yvonne Erlandsson
Stefan Hansen har fått en stor del av sin yrkeserfarenhet på Teater Sagohuset i Lund. Foto: Yvonne Erlandsson
Internationellt teaterarbete är viktigt. – Vi gör murar genomträngliga och anlägger bryggor hos människor. Men det börjar bli allt svårare när gränserna stängs alltmer och det blir svårare att få visum. Foto: Yvonne Erlandsson
Stefan Hansen har fått en stor del av sin yrkeserfarenhet på Teater Sagohuset i Lund. Foto: Yvonne Erlandsson
28-årige Stefan Hansen har kvar en rådgivande funktion hos Sagohuset i Lund, men nu drar han vidare. Först till Washington och sedan till Göteborg. Foto: Yvonne Erlandsson

Från Sagohuset i Lund till vick i Washington

En liten teater på Revingegatan i Lund är just nu inne i en internationell boom. Teater Sagohuset gör avtryck i bland annat Grekland, Norge, Hongkong, Kenya, Etiopien, Italien. Stefan Hansen är producent med ansvar för det internationella arbetet på teatern och själv ger han sig också ut i världen för att arbeta med kultur. I går for han till Washington där han ska vikariera som kulturhandläggare som vikarie för kulturrådet på svenska ambassaden.

Teater Sagohusets internationella projekt
Under våren 2017 har Teater Sagohuset turnerat på Voksenåsen i Norge, i Hong Kong på olika teatrar, på Kuba vid en dansfestival och i Kina på Beijing People’s Art Theatre.
Teater Sagohuset samproducerar också en turnerande produktion, vilken nyligen hade premiär i Aten, med partners i Grekland, Rumänien, Italien, Polen och Bulgarien. Föreställningen spelas i Folkparken i Lund mot slutet av oktober.
Teater Sagohuset har också nyligen blivit beviljad stöd för ett nytt EU-projekt om migration tillsammans med partners i Grekland och Italien, samt arbetar i ett Si-projekt med partners i Kenya och Etiopien.
I augusti arrangeras på Teater Sagohuset en omfattande workshop för 18 deltagare från Sverige, Etiopien och Kenya, där deltagarna tränas i konstnärlig verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer. Därefter kommer projektet tillåta aktiviteter för målgruppen att äga rum under hela 2017-18 i Kenya och Etiopien, tillsammans med Teater Sagohusets scenkonstnärer.

28-årige Stefan Hansen har precis tagit examen som scenkonstproducent vid Stockholms dramatiska högskola. Vi träffas i hans mysiga lägenhet i Malmö för att prata internationella teatersamarbeten och framtidsplaner, kultur och politik och samhälle. Stefan Hansen vill ha både det stora och det lilla perspektivet. Teater, samtid, politik. Allt hör ihop.
Ambassaden i Washington är han redan bekant med.
– Det sista jag genomförde på Stockholms Dramatiska Högskola var mitt examensarbete, där jag fördjupade mig i kulturdiplomati. Då jobbade jag med kulturrådet Linda Zachrison i Washington. Nu ska hon vara föräldraledig och under hösten ska jag vikariera för henne som kulturhandläggare, berättar Stefan.

Första gången jag träffade Stefan var han elev på Heleneholmsgymnasiet i Malmö, en ung man som brann för teater. Senare möttes vi när han under ett år fick Ronny Danielsson som mentor, ett år när han valde väg inom scenkonsten. Efter det har jag då och då stött på honom på Teater Sagohuset, där han arbetat i olika funktioner i sju år. Han har bland annat delat ledarskapet med Sagohusets konstnärliga ledare och grundare Margareta Larson.
– Vi kunde tillsammans fokusera på våra styrkor som ledare och teaterarbetare. Margareta med all sin erfarenhet och jag som nyutbildad. Våra personligheter har fina synergieffekter, tror jag – äldre och yngre, kvinna och man, Malmö och Lund. Vi har alltid delat en gemensam teatersyn, vi vill komma in i skolan med teatern och vi vill nå barn med starka berättelser som kan stärka tron på livet, på framtiden och på sin egen kraft.

Båda har också alltid haft en gemensam lust till omvärlden, till politiken, till det internationella samarbetet.
– Sagohuset har alltid arbetat internationellt. De många internationella turnéerna och samarbetena är ett resultat av att det finns långvariga och hållbara relationer till teatrar och organisationer i andra delar av världen. De har upprätthållits både med pågående arbete och vänskapliga relationer.
Både Margareta och Stefan har också varit nyfikna och lustdrivna på hur man kan finansiera nya projekt och under de år då Stefan Hansen arbetat med Sagohuset har det skett en fördubbling av publik, antalet produktioner och projekt.
– Men det har inte varit ett självändamål. Det viktiga har varit att svara an till lusten och nyfikenheten. Det finns en enorm kapacitet i lusten, säger Stefan Hansen.

När han som 21-åring kom till Sagohuset och blev anställd fick han ett lugn. Han hade hittat en plats där man kunde nå ut med visioner och idéer, där det fanns kapacitet att driva igenom dessa.
– Ibland tar det ett par år, men så blommar de ut till projekt, säger han.
Efter en tid som tillsvidareanställd tog han ett år tjänstledigt och for till Paris där han arbetade på ett kulturhus. Under åren har han sedan gjort ständiga utflykter som också har påverkat Sagohuset.
– I Paris 2012 såg jag Sjätte kontinenten på Peter Brooks teater. Den gör vi nu i höst. Det tog fem år. Det ska sökas rättigheter, finansieras, produceras. Fåglarnas konferens, en persiskt dikt från början, är också något Peter Brook arbetade med. Där har vi adderat en lokal berättelse så att det ändå blir mycket Sagohuset.
Under sin tre år långa utbildning har Stefan Hansen bott i Stockholm och sett mycket teater. Något Sagohuset också haft glädje av i form av kontakter och nya samarbeten.

Stefan Hansen är kvar i en rådgivande funktion hos Sagohuset, något han tycker känns viktigt av flera skäl.
– Vi befinner oss just nu mitt i världen och en av mina styrkor är att jobba internationellt.
Men Sagohuset är också i ett oklart läge vad gäller lokaler. I höst flyttar man temporärt in i Folkparken i Lund, där man bland mycket annat spelar en produktion som gjorts i samarbete med partners i Grekland, Rumänien, Italien, Polen och Bulgarien.

Att det internationella samarbetet betytt mycket för Sagohuset står klart, men vad har det betytt för deras samarbetspartners i andra länder?
– Vi har till exempel en partner i Indien som vi jobbat med i många år och gjort flera samarbetsprojekt med. De arbetar som vi med berättarteater, men vilar på en 2 200-årig tradition av tempelteater. Vi gjorde ett projekt med dem för några år sedan där vi arbetade för barn med funktionsvariationer. Efter det började den indiska teatern se sig om i närmiljön och började spela för barn på barnhem. Det har de fortsatt med.

Stefan Hansen har många exempel och alla har det gemensamt att teatrarna kan verka med varandra utanför våra vanliga gränser.
– Vi gör murar genomträngliga och anlägger bryggor hos människor. Men det börjar bli allt svårare när gränserna stängs alltmer och det blir svårare att få visum.

På fredagen for Stefan Hansen till Washington.

Vad ska du göra?
– Jag kommer att vara anställd som kulturhandläggare. Vår uppgift är att representera det svenska kulturlivet i USA och se till så att konstnärer från alla olika fält får tillfälle att möta de amerikanska motsvarigheterna, så att det kan uppstå samarbeten. Vi presenterar författarkvällar, föreställningar, samtal och diskussioner. Och så finns det ju konsulat över hela landet som vi har samarbete med, säger Stefan Hansen.

Men hur känns det att komma till ett USA där Donald Trump nyss fått igenom ett nytt inreseförbud?
Stefan Hansen plirar lite med ögonen innan han får intervjuaren att förstå det självklara svaret.

Det kanske är mer spännande?
– Är det inte det? säger han med ett leende. Det är ett land som bubblar. Konstnärerna reagerar starkt, det beställs nya pjäser som kommenterar politiken. Allt från den lilla frigruppen till Broadway kommenterar makten på olika sätt. Kvinnor ger sig in i politiken i högre utsträckning och säger att det är nog.

Vikariatet i Washington varar året ut. I början av 2018 drar Stefan vidare till Göteborgsoperan där han anställts som producent.
– Det ska bli väldigt spännande. Och där är ju också en internationell aspekt. Hela huset är fullt av personer som är utbildade i olika delar av världen, där finns ett danskompani i världsklass som turnerar flitigt, säger Stefan Hansen, som är glad att låta sig användas.
– Jag upplever med Göteborgsoperan att man sett att jag har ett intresse för såväl opera som dans men också internationella relationer och att man vill ha in det. Jag tycker det är fantastiskt när en arbetsgivare vill något och ser att någon annan också vill det. Då finns det en gemensam stig man kan vandra på, säger Stefan Hansen.

Teater Sagohusets internationella projekt
Under våren 2017 har Teater Sagohuset turnerat på Voksenåsen i Norge, i Hong Kong på olika teatrar, på Kuba vid en dansfestival och i Kina på Beijing People’s Art Theatre.
Teater Sagohuset samproducerar också en turnerande produktion, vilken nyligen hade premiär i Aten, med partners i Grekland, Rumänien, Italien, Polen och Bulgarien. Föreställningen spelas i Folkparken i Lund mot slutet av oktober.
Teater Sagohuset har också nyligen blivit beviljad stöd för ett nytt EU-projekt om migration tillsammans med partners i Grekland och Italien, samt arbetar i ett Si-projekt med partners i Kenya och Etiopien.
I augusti arrangeras på Teater Sagohuset en omfattande workshop för 18 deltagare från Sverige, Etiopien och Kenya, där deltagarna tränas i konstnärlig verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer. Därefter kommer projektet tillåta aktiviteter för målgruppen att äga rum under hela 2017-18 i Kenya och Etiopien, tillsammans med Teater Sagohusets scenkonstnärer.