Lennart Bosrup.

Prisas för sin skogskunskap

UTVALD Lennart Bosrup i Glimåkra tilldelas Skånska Dagbladets hederspris 2017 för sitt brinnande intresse för skogsbruk och sitt arbete i bygden.

Lennart Bosrup har ett brinnande intresse för skogen och dess brukande där eken, både odlingen och förädlingen, är stora drivkrafter.
Lennarts intresse för ekodling och ekskötsel skapar en intressant landskapsbild på fastigheten.

Skötseln av ekar i olika åldrar och storlekar i bestånd med annan skog i olika stadier och trädslagsblandningar ger en stor variation inom fastigheten.
Detta ger en spännande miljö att röra sig i – både för den skogsbruksintresserade och de som bara är ute efter en rekreationsupplevelse.
Lennarts ekskog bjuder inte bara på naturupplevelser utan genom lokal förädling sprider han traktens ekar genom högkvalitativa golv.

Lennart är initiativtagare till mycket aktiviteter i bygden kring skogen såsom utbildningar, studiecirklar, olika möten och träffar kring blandskogen och inom hyggesfritt skogsbruk.
Han försöker alltid se möjligheter och är öppen för nya influenser och nytt tänkande som han generöst delar med sig genom tankar och vunna erfarenheter även i sociala medier.

Läs På landet

Webb-tv