Arkivbild

Över en miljon i sjön när kommunen köper sig fri

ESLÖV I takt med att Eslövs kommun tar emot färre ensamkommande ungdomar avvecklar kommunen antalet boendeplatser. Men att köpa sig fri från avtalet för boendeplatser svider rejält i plånboken.
Nu måste kommunen betala över en miljon kronor. Pengar som kastas rakt ut i sjön.

Flyktingvågen till Sverige kulminerade för ett par år sedan och då var antalet ensamkommande ungdomar som sökte sig till Sverige omfattande.
– Sommaren 2015 stod man med väldigt många ensamkommande i Sverige. Vi var väl uppe i drygt 35 000 ensamkommande barn, säger Jörgen Larsson som är avdelningschef på resursavdelning i Eslövs kommun.

Vid årsskiftet till 2016 hade Eslöv fått ansvaret för omkring 140 ensamkommande, uppskattar han.
Förra årets regeringsbeslut att stänga gränsen innebar att flyktingvågen stannade av.
– Sedan upphörde ju strömmen av ungdomar, fortsätter Jörgen Larsson.
Det har också inneburit att Eslövs kommuns mottagande av ensamkommande avtagit radikalt. Jörgen Larsson uppger att kommunen har anvisats av Migrationsverket att ta emot mellan åtta och tio ungdomar i år.

Men hittills i år har Eslöv inte tagit emot en enda ny ensamkommande ungdom. Parallellt med att flyktingvågen avstannade så har många av de ungdomar som kom till Eslöv som ensamkommande fyllt 18 år och börjat gå vidare mot egna boenden, uppger Jörgen Larsson.
Minskningen av ensamkommande som anvisas till Eslöv gör att behovet av boendeplatser för ensamkommande ungdomar minskat rejält.
Av det skälet har kommunen nu valt att säga upp avtalet för två av de fem boenden som finns för ensamkommande. Kommunen har inga egna boenden utan köper in driften av boenden externt.
Nu säger man alltså upp avtalet för två boenden som drivs av det offentligägda bolaget VoB Syd.

För boendet med namnet Husaren, som ligger strax utanför Eslövs tätort, säger man upp avtalet i förtid. Därför har kommunen förbundit sig att fortsätta betala för boendeplatserna.
Mellan den 1 november och den 15 januari nästa år har man lovat företaget att betala 1250 kronor per plats och dag för de totalt 12 platserna. Trots att boendet då är nedlagt.
– Det handlar ju om att vi bryter avtalet i förtid. Det är inget konstigt det heller, säger Jörgen Larsson.

Då betalar man alltså för platser som inte används?
– Det kommer vi att göra ja, säger Jörgen Larsson.
Priset för att köpa sig fri från avtalet kommer att svida i börsen. I slutändan kommer kommunen att ha betalat drygt 1 100 000 kronor för platser som över huvud taget inte används.

Jörgen Larsson försvarar kostnaden med att man omförhandlat avtalet, som från början sträckte sig till den sista mars. Efter förhandlingarna ska man alltså nu bara betala för de tomma platserna till och med mitten av januari, påpekar han.
– Hade vi behållit avtalet så hade det kostat kommunen ännu mer pengar. Det hade kunnat bli dubbelt så dyrt, säger han och påpekar också att kostnaderna för ensamkommande i efterhand ersätts av staten.
Jörgen Larsson menar att det här blev den bästa lösningen utifrån de förutsättningar man har.

– Vi baserar ju vår verksamheter på de prognoser vi får från Migrationsverket och nu har man ju då sänkt prognosen. Då måste vi göra om våra beräkningar fullständigt, säger han och fortsätter:
– Då har vi resonerat fram och tillbaka om vad som är mest ekonomiskt gynnsamt. Det här är det vi kom fram till är det som kostar minst för kommunen, säger Jörgen Larsson.

Tycker du det är ekonomiskt att betala över en miljon kronor för platser man över huvud taget inte får någon användning för?
– Jag tycker det är bättre att betala en miljon för platser man inte använder än att betala två miljoner fram till sista mars, säger Jörgen Larsson.

Hade man kunnat undvika den här kostnaden med bättre planering?
– Alltså hade vi haft bättre förutsättningar så. Men vi är styrda av Migrationsverkets prognoser och också styrda av det regelverk som man satt upp med gränskontrollerna. Vi är ju helt beroende av de förutsättningar som ges till oss.

Vad tror du skattebetalarna tänker när ni nu betalar ut över en miljon kronor rakt ut i sjön?
– Jag hoppas att skattebetalarna tänker att det är bättre att betala en miljon än att betala två miljoner, säger Jörgen Larsson.

Dagens fråga

Brukar du sopsortera?

Loading ... Loading ...

Webbkryss