Modulbostäderna har en bostadsyta på tio kvadratmeter.

Många kritiska till bostadsmodulerna

KLÅGERUP Flera av grannarna till de planerade modulbostäderna för nyanlända i Klågerup är skeptiska till planerna. Bygg- och miljökontoret har fått in synpunkter som rör både placeringen och utseendet på de tio modulerna.

Som Skånska Dagbladet berättat tidigare har Svedala kommun ansökt om bygglov för att sätta upp tio bostäder. De har en bostadsyta på tio kvadratmeter och är mycket enkla till utseendet.

Tanken är att nyanlända personer ska erbjudas ett tillfälligt boende här. Modulerna ska placeras på en av tennisbanorna vid Bangårdsvägen.
Bygg- och miljökontoret har kontaktat fastighetsägare som har tomter som gränsar till markområdet. Redan där har det uppstått en diskussion om vilka som fått brev av kontoret och vilka som inte fått det.
Bland dem som lämnat synpunkter ifrågasätter många ”bodarnas” placering.
”Jag anser denna plats är olämplig för flyktingbostäder och önskar inte se dem här så därför säger jag nej till detta förslag”, skriver en av grannarna.
Personen oroas också över att den förslagna platsen redan är ett tillhåll för ungdomar och att det ska bli ännu mera orosmoment när den även blir en plats för bostäder åt nyanlända.
En annan av dem som hört av sig berättar att man precis flyttat in i sitt drömhus på en noga utvald tomt.
När de nu fått vetskap om att de kan få modulbostäderna som granne känner de sig lurade. Personerna oroas också över vad de nyanlända ska sysselsätta sig med.
”Det finns på tok för litet sysselsättning för både vuxna och barn redan i byn. Tänk då ett 20-tal som inte har skola, dagis eller jobb att gå till. Snälla! Jag ber er. Jag vill inte ha en flyktingförläggning som närmaste granne”.

En annan granne beskriver modulbostäderna som ”ett gäng containrar”. Denne undrar också vad personerna ska göra i Klågerup och påpekar att andra åker iväg till Malmö, Lund och Staffanstorp för aktiviteter.
Svedala kommun har tidigare föreslagit en annan placering i Klågerup men drog tillbaka denna sedan grannarna haft synpunkter.
Nu kommer den här ansökan att behandlas av bygg- och miljökontoret och eventuellt sedan skickas vidare till bygg- och miljönämnden för beslut.
Även i Bara och Svedala har kommunen ansökt om att få sätta upp tillfälliga bostäder för nyanlända.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×