– Under renoveringen har delar av målningar tagits fram. Men mycket tyder på att hela kyrkan har varit dekorerad i samma stil, säger Mikael Svensson, kyrkovaktmästare i Blentarps församling.Foto: Caroline Stenbäck
Det mest spännande fyndet gjordes när en spricka i väggen behövde lagas. – Målningen som kom fram föreställer Maria, Josef och det nyfödda Jesusbarnet, säger Mikael Svensson.
Vid det gamla Marialtaret finns en romansk målning som tidigare varit överkalkad.
Everlövs kyrka i Blentarps församling.

Nya målningar från 1500-talet hittades i kyrkan vid renovering

Everlöv I januari stängde Everlövs kyrka för att valvmålningarna från 1500-talet skulle rengöras. Men under arbetets gång har nya målningar upptäckts under putsen och delar av dem har nu tagits fram.
– Hela kyrkan kan vara täckt av målningar, säger kyrkovaktmästaren Mikael Svensson.

Stearinljuskronorna som hänger i taket, som i stort sett utgör den enda ljuskällan i kyrkorummet, hade sotat ner kalkmålningarna som pryder valven.
– Målningarna innehåller gestaltningar från en gammal fattigbibel och är gjorda i slutet av 1500-talet av Everlöfsmästaren och hans anställda. De här är de bäst bevarade av de 20 kyrkor som han jobbade med i Norden. Därför tyckte vi att det var viktigt att de renoveras för att kunna bevaras för framtidens generationer, säger Mikael Svensson.
Målerikonservatorer fick i uppdrag att tvätta rent målningarna, något som inte hade skett sedan 1950-talet, och även förbättra dem på vissa ställen.

Men när lös puts på en vägg skulle tas bort upptäcktes ett litet område med färg under, vilket övertygade dem om att det gömde sig målningar bakom.
– En gång i tiden har man kalkat över alla målningarna, antagligen för att man tröttnat på dem. Men nu, som med valven tidigare, hade de släppt på flera ställen och då stod vi inför valet att säkra eller ta bort dem, säger Hanna Eriksson på Skånes målerikonservatorer.
Att mer än valven varit dekorerade förstod man när spår kom fram på väggarna i samband med att fönstren skulle bytas i kyrkan på 1880-talet. Men nu visar det sig att hela kyrkan kan ha varit täckt av målningar invändigt.
– Vi beslöt oss för att låta de partier som kom fram förbli synliga. Vi kallar dem för ”tittrutor” och där går det att se delar av målningarna.
Det mest spännande fyndet gjordes när en spricka i väggen behövde lagas.
– Målningen som kom fram föreställer Maria, Josef och det nyfödda Jesusbarnet, säger Mikael Svensson.

Förutom den har även spår av äldre romanska målningar kommit fram och syns bland annat på pelarna och vid det gamla Marialtaret.
– Men de är så gamla, så de syns inte riktigt vad de föreställer, säger Mikael Svensson.
Att de nöjt sig med att bara ta fram delar av målningar och inte undersökt hela kyrkan beror på att det hade varit för kostsamt.
– Det här arbetet har kostat ungefär 1 250 000 kronor. Vi har blivit beviljade statlig kyrkoantikvarisk ersättning med 1 051 000 kronor, resten har kyrkan själv fått betala, säger Mikael Svensson.

Han berättar att målningarna som tidigare varit synliga i kyrkan har lockat folk från hela världen.
– De är unika för att de är så välbevarade. Därför är det en riksangelägenhet att lägga arbete på att de bevaras för eftervärlden.

Renoveringsarbetet avslutades nyligen. På söndag återinvigs kyrkan klockan 11. Förutom gudstjänst, som börjar klockan 11, deltar också Hanna Eriksson och Ingrid Wedberg från Skånes målerikonservatorer och berättar om renoveringsarbetet.

Dagens fråga

Malmö Opera fyller 25 år. Har du sett någon opera i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss