Fredrick Federley har länge velat besöka Alnarp. Nu har det äntligen blivit av. FOTO: SUSANNE GÄRE

Ökat medvetande mot bruk av antibiotika

MEDICIN Fredrick Federley, Europaparlamentariker för Centerpartiet, ser att arbetet mot antibiotikaanvändning i EU ger resultat. Själv driver han frågan hårt i EU:s miljö- och jordbruksutskott, där han nu sitter som ensam svensk.

TOPPLISTA 2013

De fem länder med högst försäljning av antibiotika mätt i milligram per kilo djur är:
Cypern 426
Spanien 317
Italien 302
Ungern 230
Portugal 187

De fem länder med lägst försäljning av antibiotika mätt i milligram per kilo djur är:
Norge 3,7
Island 5,3
Sverige 13
Slovenien 22
Finland 24
Källa: EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten

När vi träffas på Alnarp en vårdag har Fredrick Federley precis avlagt sitt första besök där och blivit informerad om vad som rör sig på lantbruksuniversitetet. Vi pratar bland annat om hans engagemang mot antibiotikaanvändningen inom djurhållningen.
Det är drygt ett år sedan som Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och matsäkerhet röstade igenom ett lagförslag, om skärpt användning av antibiotika, som förhoppningsvis leder till minskad antibiotikaförbrukning inom djurhållningen i EU:s medlemsländer.
Förslaget till den nya ramlagen innehåller åtgärder för att:
-Motverka antibiotikaresistens
-Främja konkurrenskraft och innovation i EU
-Underlätta för företag att registrera och exportera läkemedel som har tillverkats i EU
-Öka tillgången av andra veterinära läkemedel i EU
Innan Marit Paulsen lämnade Europaparlamentet arbetade Fredrick Federley nära tillsammans med henne under två år. Även Jasenko Selimovic (L) deltog i förhandlingarna för att få till stånd en mer reglerad och ansvarsfull användning och försäljning av antibiotika till djur, innan han lämnade utskottet. Bakgrunden till denna strävan är att många använder antibiotika i foder till djuren i förebyggande syfte för att motverka sjukdomar. Målet är att med lagstiftning få ner användandet av antibiotika och riskerna för antibiotikaresistens.
Han säger att svenskar är bra på att vara försiktiga med medicin men att inte använda antibiotika stöter på stort motstånd i många länder. Speciellt menar många i sydliga länder att det inte går att hålla djur utan att förebyggande använda antibiotika. Men det går lättare och lättare att få gehör för frågan och det är stor skillnad på hur det var för tio år sedan.
– Då var vi bara några få stycken som arbetade med den här frågan.
– Nu kan vi se en ökande medvetenhet det senaste året, säger Fredrick Federley, som menar att antibiotika alldeles för lätt används av slentrian för att förhindra infektion.
Själv ser han positivt på en kommande lagstiftning.
– Arbetet framåt går bra, säger han, parlamentet har bra positioner och är färdiga med sitt arbete vad gäller det veterinärmedicinska paketet. Nu får vi se hur rådet ställer sig.
– Men det finns en svart marknad också, och där behöver insatser göras, fler polisiära resurser behövs för att bemöta handeln med antibiotika på exempelvis nätet.

TOPPLISTA 2013

De fem länder med högst försäljning av antibiotika mätt i milligram per kilo djur är:
Cypern 426
Spanien 317
Italien 302
Ungern 230
Portugal 187

De fem länder med lägst försäljning av antibiotika mätt i milligram per kilo djur är:
Norge 3,7
Island 5,3
Sverige 13
Slovenien 22
Finland 24
Källa: EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten

×