Josef Johanssons skriftliga svar på frågorna är att ”Eslövs kommun har undersköterska som lägstanivå för en anställning i hemvården vilket innebär en kvalitetssäkring av språket till en viss nivå.”arkivbild

Ansvarig chef vill inte kommentera 90-åringens önskan

ESLÖV Från kommunens sida vill man inte kommentera fallet med den 90-årige mannen som tog sitt liv i besvikelse över den uteblivna boendeplatsen.
- Vi har ju sekretess, säger Josef Johansson på Vård och Omsorg.

Förvaltningschefen Josef Johansson menar att han inte har möjlighet att svara på frågor om den 90-årige mannens boendeansökan, som föregick hans självmord.
– Vi har ju sekretess. Jag kan inte diskutera om det är ett ärende egentligen, säger Josef Johansson.

Han övergår till att prata på ett generellt plan och påpekar att den som söker ett särskilt boende ska göra en ansökan så att man kan få sin sak prövad.
Josef Johansson menar att det nog ibland kan vara så att vissa äldre framför sitt önskemål till hemtjänstpersonalen som man träffar.
– Sedan kanske de säger något eller rekommenderar något. Men det är fel. Då ska man hänvisa så att man kan pröva ärendet.

Att ett önskemål hanteras rätt är viktigt för rättssäkerheten, påpekar Josef Johansson.
– Vi måste utröna om personen i fråga vill göra en ansökan. Då måste vi utreda ärendet och pröva ärendet och fatta ett beslut. Så att de kan få rätt att överklaga. För det är det som är själva rättssäkerheten.

Ser du någon risk att det kan finnas brister i den här kedjan när man framför sitt önskemål? Att man får ett svar som uppfattas som nobben och så gör man inte en formell ansökan?
– Alltså handläggarna kan det och de vet ju att de måste ta emot en ansökan. Men det är självklart att det kan finnas situationer när det blir missuppfattningar. Men det är vårt ansvar att den enskilde blir informerad om sin rätt att göra en ansökan och få sin sak prövad., säger Josef Johansson.

Har du någon kommentar till dotterns upplevelse att pappan blev så besviken när han inte fick en boendeplats att han faktiskt tog sitt liv?
– Det är deras uppfattning och det är klart att så ska det inte behöva vara. Men man måste få sin sak utredd så att man kan göra en bedömning huruvida man har rätt eller inte rätt till en plats på ett boende, säger Josef Johansson.

Men vad har du för kommentar till att han kände sig så pass desperat när han inte fick plats på boendet att han tog sitt liv?
– Det kan jag inte kommentera.

Inte ens som medmänniska?
– Jag vet inte riktigt vad jag ska säga (tystnad). Vi ska ju utreda om det finns ett behov utifrån den situationen och de rättigheter man har till ett boende och sedan ska vi fatta ett beslut utifrån det. Som man har rätt att överklaga. Sedan är det tragiskt om man upplever att man inte fått en plats och att man då gör på det sättet, säger Josef Johansson.

Men rent generellt – om det i dag dyker upp en 90-åring med svåra smärtor, skulle han få en plats på ett särskilt boende? Är det raka vägen in eller kan det vara så att man nekas en plats?
– Vi gör ju en utredning och tittar på om behovet är sådant att man kan klara sig i sin hemmamiljö och genom stöd och hjälp från hemtjänsten. Men har man väldigt omfattande hjälp av hemtjänsten så ser man ju på om behovet kan tillgodoses bättre inom ett särskilt boende, säger Josef Johansson.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du fira namnsdagar?

Loading ... Loading ...