8-årig flicka vägras stöd för assistans vid måltider

Malmö Den 8-åriga Malmö-flickan med funktionsnedsättning nekas stöd för assistans i samband med måltider sedan Försäkringskassan inte anser att sondmatning ingår i hennes grundläggande behov. Nu ska ärendet avgöras i högsta instans.

För att den 8-åriga flickan ska få i sig näring matas hon varje dag, fem gånger om dagen, med sondmat.
Flickan och hennes familj menar att det krävs en närvarande personlig assistent vid måltiderna, och ansökte under 2014 om ersättning för detta. Sondmaten kopplas upp till en maskin och sprutas sedan in via en slang i flickans mage – något flickan inte klarar av att göra själv.
Assistenten ska även se till att flickan inte drar ut någon slang och behövs dessutom för att hjälpa flickan med att få i sig ”smakportioner” oralt.
Flickan och hennes familj har ansökt om assistans i samband med måltider, något som Försäkringskassan nekat då de inte anser sondmatning vara ett ”grundläggande behov” för 8-åringen.

Försäkringskassan menar att tillsyn krävs för att starta upp och avsluta en sondmatning samt justera slangar, men inte när det gäller att spruta in själva maten i sondslangen.
För att få beviljad ersättning måste flickan uppnå ett visst antal timmar per vecka där hon är i behov av assistans i samband med grundläggande behov.
Sedan Försäkringskassan räknat bort flickans sondmat som ett sådant behov, uppnår hon inte de timmar som krävs för att få ut assistansersättning.

I beslutet skriver Försäkringskassan även att de inte godtar hjälp för de så kallade ”smakprotionerna” som ges för att flickan ska få känna smaker av mat och dryck då det inte räknas som ett medicinsk behov.
Flickans familj överklagade nekandet till förvaltningsrätten i Malmö som i maj förra året upphävde Försäkringskassans beslut.
Försäkringskassan överklagade upphävningen, och nu har Högsta förvaltningsdomstolen beviljat omprövning av Försäkringskassans avslag som kommer avgöras i högsta distans.

Dagens fråga

Vilken marknad är bäst?

Visa resultat

Loading ... Loading ...