Eons vindkraftverk Boel i Industrihamnen förser boende i Västra hamnen med el. 8ARKIVBILD

Oklar framtid för lokal vindkraft

MALMÖ Det är inte så viktigt om Malmös vindkraftsel produceras lokalt. Tvärtom kan det vara svårt att hitta en bra plats för egna verk.

Det föreslås politikerna i tekniska nämnden svara på remissen från servicenämnden om framtiden för egen, kommunal vindkraft.

Malmö stad har ambitionen att kommunens egna verksamheter senast är 2020 till hundra procent ska drivas av förnybar energi. Ett sätt att nå målet som utretts på serviceförvaltningen är att bygga egna vindkraftverk.

Kommunen skulle få lokalt producerad el och verken skulle dessutom ha ett pedagogiskt syfte genom att visa stadens miljöambitioner.
Nyligen kom dock en rapport till servicenämnden som visade att de två planerade verken troligen inte skulle betala sig under sin livstid – tvärtom så kan det så kallade nettonuvärdet till och med kunna hamna på minus 16,1 till 19,5 miljoner kronor beroende på elprisernas utveckling.
Politikerna i servicenämnden efterlyste synpunkter om man ska gå vidare med kommunens vindkraftsplaner?
Inte nödvändigtvis, är förslaget till svar från tekniska nämnden.

Å ena sidan är det viktigt att kommuns mål kan uppfyllas, å andra sidan är det inte så viktigt att elen produceras lokalt.
”Malmö är en till ytan liten kommun i förhållande till sin befolkning. Erfarenhetsmässigt är det svårt att placera vindkraftverk i Malmö, i huvudsak beroende på störningar från vindkraftverken i form av till exempel buller, men även ut kulturmiljösynpunkt”, står det i underlaget.
Och man ska kanske inte heller bara titta på vindkraft utan även på solceller.

”I Malmö finns det en potential för solceller på tak, bullervallar med mera.”

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss