Enhetschefen Kristina Carlsson vill betona att kameraövervakningen inte provas i första hand för att man ska spara tid och pengar.– Personalen har att göra ändå. Vi kan inte plocka bort någon på grund av det. Men det är i första hand för att du ska känna att brukarna ska kunna sova i lugn och ro på nätterna, säger hon.

Kameran ger Ulla ostörd sömn

ESLÖV – Visst är det bra!
Ulla, en av hemtjänstens kunder, tittas numera till via en kamera nattetid istället för att personalen kör dit. Hon är bara positiv.

Det handlar om ett försöksprojekt som pågått sedan december och ska utvärderas i juni. Projektet omfattar fem personer som mestadels bor i Eslövs ytterområden, dit det kan vara en bit att köra.
Både hemtjänstkunderna och personalen är positiva så här långt.
– Huvudsyftet är att brukarna ska känna sig trygga och inte bli störda på nätterna. Sedan är det bra att vi slipper en del körningar, säger enhetschefen Kristina Carlsson.
Det måste vara brukare som inte behöver medicineras nattetid eller som har behov av stöd som kräver fysisk närvaro. De är inte så många. Ytterligare ett tiotal kan bli aktuella.

Numera kommer undersköterskan Gulli-Ann Olsson, eller någon av hennes kolleger, bara hem till Ulla en gång på natten istället för tidigare tre gånger. Det är när det är läggdags. Besöket brukar vara vid 23.30-tiden men då har Ulla ibland själv gått och lagt sig.
Sen slås kameran på vid de klockslag som man i förväg kommit överens om.. Den är helt tyst.
Två gånger per natt tittar hemtjänstpersonalen till Ulla. En app i iPaden, kopplas upp mot en kamera som är monterad i ett hörn i Ullas sovrum. När kameran lyser grönt vet Ulla att de tittar.

Gulli-Ann Olsson och hennes kolleger kan styra kameralinsen så att den fångar in flera vinklar i sovrummet, och även kika utåt korridoren.
Vid tvåtiden och halvsextiden på natten har tjänstgörande undersköterska en timme på sig att se så att allt är väl hemma hos Ulla. Kameran stängs av efter 30 sekunder.
– Om Ulla inte är där, hon kan ha gått på toa eller något annat, och jag behöver titta mer får jag logga in igen efter en kvart-20 minuter och får då ytterligare 30 sekunder, säger Gulli-Ann Olsson.
Ulla är odelat för kameran.
– Det känns tryggt på något vis.
– Man stör ju inte dig längre! För du hör bra, fyller Gulli-Ann Olsson i.
Hemtjänstpersonalen på nätterna gör allt för att vara tysta, men det går inte helt.

Numera används mobiltelefoner för att komma in hos brukarna. Systemet är väldigt uppskattat då man numera slipper släpa med sig tunga väskor med nycklar till alla. Men man måste knacka lite grann för att få igång låsen på dörrarna med bluetoothen i mobilen. Sen låter det en del när låset går upp.
Äldre som hör bra, som Ulla, vaknar lätt då när något stör den nattliga tystnaden.

Gulli-Ann Olsson rankar kameraövervakningen som den näst bästa uppfinningen som kommit under de 26 år hon haft jobbet, näst efter de nyckelfria låsen.
– Man kanske hade väntat något bakslag, men så har det inte blivit. Det finns ju någon kommun där detta funnits länge. Kanske har de tagit alla barnsjukdomarna? Nu känns det beprövat.

Kamerabilderna är jätteskarpa och det syns om Ulla sover. Ljud finns inte. Man kan inte kommunicera.
Om Gulli-Ann Olsson blir osäker på något så kör hon hem till Ulla för säkerhets skull. Hon kör fortfarande cirka 20 mil under ett nattpass, även om kameraförsöket kapat bort tolv mil
– Många måste ha fysiska besök. Men just för sådana här rena tillsyner är det jättebra, säger hon.
Om Gulli-Ann Olsson fastnat någonstans och inte hinner koppla upp sig inom den utsatta timmen ringer hon en nattkollega som då får göra kamerakollen hemma hos Ulla.

Ulla saknar inte den mänskliga samvaron på nätterna, säger hon.
– Den kan jag ta på dagen.
Och det gör hon, intygar både Gulli-Ann Olsson och dagkollegan Kerstin Brogren som är på besök hos Ulla när Skånskan är på besök och blir bjuden på kaffe.
– Hon är väldigt social den här damen och har alltid mycket att prata om! Det är trevligt – men om det är på nätterna kan det vara svårt för henne att somna om igen sedan, säger Gulli-Ann Olsson.

Ulla har hemtjänsten där tre gånger på dagarna och två på kvällarna. Mellan en kvart och en halvtimme i snitt och upp till en timme.
Kristina Carlsson säger att försöksprojektet fungerar bra på alla ställena, även om Internetkortet i paddorna fick uppgraderas eftersom bredbandet inte riktigt hängde med.
– Tekniken har varit strålande och fungerat från första dagen. Nattpersonalen tycker att det avlastar mycket. Det blir mer tid till det som är väsentligt.
Hon vill betona att kameraövervakningen inte provas för att spara tid och pengar.
– Personalen har att göra ändå. Vi kan inte plocka bort någon på grund av detta, säger Kristina Carlsson.

På sikt kan kameraförsöket utvidgas även på dagtid.
– Men där är vi inte idag. Vi kommer alltid att köra ut. Den mänskliga kontakten är jäteeviktig, säger Kristina Carlsson.

Lennart Andersson

Dagens fråga

Malmö Opera fyller 25 år. Har du sett någon opera i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss