Auxilium4you köpte villan på Vinkelgatan och gjorde om den till HVB-boende. Men inriktningen på verksamheten ifrågasätts av Hörby kommun, som hävdar att det var bokstavstrogna salafister som drev boendet. Foto: Jonas Karlsson

Extremister drev HVB-hem mitt i villaidyllen

HÖRBY Ungdomarna tvingades att be fem gånger om dagen, fick bara prata arabiska och förbjöds att lyssna på musik.

HVB-hemmet Auxilium4you på Vinkelgatan har IVO-anmälts. Verksamheten ska ha drivits av salafister – bokstavstrogna muslimer – och enligt kommunen fanns det risk att ungdomarna radikaliserades. Säpo har också kopplats in.

I februari i år placerade Hörby kommun åtta ensamkommande ungdomar i 14-17-årsåldern på det nystartade privata HVB-hemmet Auxilium4you på Vinkelgatan.

Ungdomarna hade tidigare bott på HVB-hemmet Strandpärlan i Hörby, men flyttades därifrån efter avslöjanden om att personal hade hotat och misshandlat en av de boende.
Det dröjde emellertid inte länge förrän det kom oroande rapporter även från det nya HVB-hemmet. En av ungdomarna berättade för socialförvaltningen att personalen på Auxilium4you inte brydde sig om de boende, att de inte fick hjälp med läxorna och att det fanns ett religiöst tryck på dem.

– Det var så att öronen höll på att ramla av en när man fick höra det. Ungdomarna var tvungna att be fem gånger om dagen, de fick endast prata arabiska, de fick inte träffa flickor, de förbjöds att lyssna på musik och de fick inte äta något annat än halalkost. Det var rena hjärntvätten. De blev helt indoktrinerade, säger socialchefen Eva Klang Vänerklint.
Kommunen hävdar att det var salafister – bokstavstrogna muslimer som förespråkar sharialagar – som drev verksamheten i villan på Vinkelgatan.

– Enligt vår specialist på området så var det salafister. Vi uppfattade det som att de försökte påverka ungdomarna. Det kunde vi naturligtvis inte acceptera, fortsätter Eva Klang Vänerklint.
Socialförvaltningen ansåg att inriktningen på verksamheten var oacceptabel, och det bestämdes att kommunen själv skulle ta över ansvaret för boendet. Sedan den 6 mars är det därför Hörby kommun som driver HVB-hemmet i egen regi.

– Vi satte in egen personal och förhandlade med ägarna till Auxilium4you och kom överens om att kommunen skulle hyra HVB-hemmet i en månad. Detta har vi nu förlängt med ytterligare en månad.
En anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har också gjorts och av den framgår det att kommunen redan när de första placeringarna gjordes på boendet i februari fick signaler om att personalen på Auxilium4you var salafister.
– Flera män hade skägg och var klädda i korta byxor och ”klänningar” (långa skjortor) över. Av männens klädsel och skägg att döma, är de enligt vår specialist på området salafister – sunnimuslimer i riktning mot al-Qaida, skriver kommunen i IVO-anmälan.

Två av männen ska ha betett sig ”mycket olämpligt” mot en ungdom som uppträdde stökigt när placeringen gjordes, rapporterar kommunen också. Männen ska senare ha avskedats från boendet.
Både Eva Klang Vänerklint och socialnämndens ordförande Hans Frank (L) ser mycket allvarligt på det inträffade.
Förutom att göra en IVO-anmälan har kommunen även informerat Säpo om vad som har hänt.

– Vi uppfattar det som ett försök att radikalisera ungdomarna. De utsattes för ett hårt tryck från personalen. Därför har vi informerat Säpo, säger Hans Frank.
– Vi kände att det liknade extremism, säger Eva Klang Vänerklint.
Auxilium4you har tillstånd av IVO att driva HVB-verksamhet. Kommunen utgick därför från att allt var i sin ordning när ungdomarna flyttades från Strandpärlan till boendet på Vinkelgatan.

– Att IVO inte har bättre koll på HVB-hemmen är naturligtvis inte bra, säger Hans Frank.
Hans Frank säger att ambitionen är att ett HVB-hem ska likna ett svenskt hem så mycket som möjligt. Han blev närmast chockad när han fick höra vilken inriktning Auxilium4you hade på verksamheten.
– Vi vet inte vad syftet var med att driva verksamheten i denna riktningen. Det kan vara så att man vill bygga upp en falang i Sverige. Om syftet är att skapa oro i samhället är det givetvis ännu värre. Det vill vi inte vara med om, säger Hans Frank.

I IVO-anmälan beskrivs förhållandena på Auxilium4you som ”oacceptabla”, både när det gäller personalen, bemötandet av ungdomarna och organisationsstrukturen.
Förutom problemen med inriktningen på verksamheten har det också upptäckts att den kvinna som utgav sig för att vara föreståndare i själva verket inte var det.

Under punkten ”orsaker till missförhållanden” skriver kommunen så här:
– Oerfaren och okunnig personal med felaktig attityd och dåligt bemötande. Avsaknad av föreståndare. Oklar ägarstruktur.

Läs mer:

Dagens fråga

Lyssnar du på Sommarpratarna i P1?

  • Nej (82%, 318 Röster)
  • Ja (18%, 70 Röster)

Antal röster: 388

Loading ... Loading ...