Drönare får en länsstyrelsen användas i skogsbruket i Götaland. FOTO: HENRIK BJÖRNSSON

Godkänt med drönare över skogen

GRÖNT LJUS Länsstyrelsen godkänner Södras ansökan om tillstånd för att använda drönare över skogsmark i hela Götaland.

Syftet är bland annat att göra inventeringen av stormdrabbad skog effektivare och säkrare.
– Vi är glada att länsstyrelsen tar detta beslut. Användningen av drönare gör fältarbetet i skogen både säkrare, mer tidseffektivt och heltäckande. Det är ett bra exempel på en ny lösning i utvecklingen mot framtidens digitala skogsbruk, säger Johan Malmqvist, projektledare, Södra Skog, i ett pressmeddelande.
Efter beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg får Södra nu använda drönare över sina 50 000 medlemmars skogsfastigheter i Götaland. Syftet är bland annat att effektivisera inventeringar av stormfälld skog. Tidigare har personal varit tvungna att gå ut i skogen till fots för att leta och inventera vindfällen. Tillståndet att använda drönare kommer även möjliggöra att nästa generations skog kan föryngras bättre.
bakgrunden till Södras ansökan är att i oktober 2016 fastställde Högsta Förvaltningsdomstolen att användning av drönare omfattas av kameraövervakningslagen.
Tillståndet är villkorat att den personliga integriteten skyddas. Södra ska bland annat informera allmänheten om flygningen genom att till exempel sätta upp skyltar eller informera boende i området inför en flygning.
– Integriteten garanteras dessutom genom att vi aktiverar kameran först på en sådan höjd att det ej går att identifiera personer. Vi raderar även materialet omedelbart om någon ändå är med på bild. I många fall kommer vi inte fotografera utan enbart observera genom kameran för att få en överblick av skogsområdet, säger Johan Malmqvist.

Läs På landet

Webb-tv