Markus Hansson, Johan Herrlin, Paul Henrysson och Marina Karlsson på Hanssons gård i Hjärsåslilla. FOTO: PETER PAULSSON

Ökad framtidstro bland lantbrukarna

POSITIVT – Det här är 30:e året Lantbruksbarometern kommer ut och aldrig förr har vi sett så positiv framtidstro.
Det säger Johan Herrlin på LRF Konsult när Lantbruksbarometern presentras på gården Helgedal.

Herrlin presenterade Lantbruksbarometern i Hjärsåslilla tillsammans med Marina Karlsson på LRF Konsult och Paul Henrysson från Sparbanken Skåne.
– Trots tuff konkurrens vill fler investera, framförallt de yngre, säger Herrlin.

Lantbruksbarometern visar på bättre lönsamhet bland lantbrukarna, men allt är inte guld och gröna skogar. Fortfarande upplever inte ens hälften – fyra av tio – att deras lönsamhet är god. Men framtidstron finns där, inte minst bland gris- och nötköttsproducenter, som också upplever att de har bäst lönsamhet.
– Där har det varit pressat i flera år. Men nu finns möjligheten att se långsiktigt och utrymme att investera och stabilisera verksamheten. Var femte vill göra investeringar, säger Johan Herrlin.
– Och vi behöver ju våra lantbrukare, de är livsviktiga i näringskedjan.

Viljan att investera är ett lyft, men Paul Henrysson påpekar att det även är viktigt att amortera för att klara av framtida investeringar. Därför ser han det som positivt att 69 procent av de tillfrågade i Lantbruksbarometern svarade ja på frågan ”Amorterar du tillräckligt i förhållande till framtida investeringar och generationsskifte?”.

Läs På landet

Webb-tv