Det har blivit strid om ett planerat vindkraftverk i Norrto, utanför. Kommunen får bakläxa, och bygglovsbeslutet rivs upp.

Vindkraft överklagas

HÖRBY Sista ordet tycks inte vara sagt om det planerade vindkraftverket i Sallerup, söder om Hörby. Giro Vind Energi AB har nu kommit in med sitt överklagade till mark- och miljööverdomstolen och hoppas få prövningstillstånd.
– Det är av vikt för rättstillämpningen, skriver bolagets ombud i överklagandet.

Striden om de båda vindkraftverken i Ulatofta och Sallerup har pågått i nästan sju år. De boende i området är emot projekten, och fick rätt i mark- och miljödomstolen, vilket Skånskan kunde berätta om för några veckor sedan.
Orsaken till att mark- och miljödomstolen avslog byggena var att det finns ovanliga fladdermöss i trakten.

Exploatörerna hade förklarat att man var beredda att vidta försiktighetsåtgärder, och stänga av vindkraftverken vissa tider om dygnet på sommaren för att skydda fladdermössen, men det godtogs inte av domstolen.
Falkenberg Ventus, det bolag som ligger bakom det tänkta vindkraftverket i Ulatofta, kastade då in handduken och sade att man ger upp sina planer.

Giro Vind Energi AB i Klippan, som vill bygga ett vindkraftverk i Sallerup någon kilometer från Ulatofta, kavlade dock upp ärmarna och har nu lämnat in två överklaganden till högsta instans – mark- och miljööverdomstolen – både när det gäller bygglovet och miljöprövningen.
I överklagandena yrkar bolaget att mark- och miljööverdomstolen ska säga ja till etableringen, och i andra hand att målet ska återförvisas till lägre instans.

Det krävs prövningstillstånd för att mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet, och Giro Vind Energi menar att det finns goda skäl att pröva frågan.
– Genom en avvägning mellan egendomsskyddet och artskyddet i kombination med att begränsningar i drift vid låga vindhastigheter anser bolaget att det är av mycket stor vikt för rättstillämpningen att målet prövas.
– Det finns synnerliga skäl att pröva överklagandena, skriver miljökonsulten Anders Åkesson, ombud för Giro Vind Energi i inlagorna till mark- och miljööverdomstolen.

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss