Naturvårdsverket ska se över LIS-reglerna och föreslå åtgärder så fler permanentbostäder kan byggas nära stränder. FOTO: STEFAN SANDSTRÖM/ARKIV

Fler ska kunna bygga nära vatten

ÖVERSYN Reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, de så kallade LIS-reglerna, ska ses över.

Det är Naturvårdsverket som får i uppdrag av regeringen att se över reglerna och föreslå åtgärder för att ytterligare främja landsbygdsutvecklingen. Fokus ligger på bostäder i områden med god tillgång på ständer.
– I stora delar av Sverige är det svårt att få lån och tillstånd att bygga bostäder där folk vill bo. Det vill vi ändra på, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande. Det går att förbättra möjligheterna att bo och leva i Sverige samtidigt som vi har ett starkt skydd för natur och friluftsliv.
LIS trädde i kraft i februari 2010 och var en del av en större reform av strandskyddet,
Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 31 augusti 2017.

Läs På landet

Webb-tv