Linn Alenius Wallin (FI) vill att Svalöv ska ta ansvar för ensamkommande flyktingbarn fram tills de fyllt 21 år.

Vill att Svalöv tar mer ansvar för flyktingar

SVALÖV Svalövs kommun måste ta ett större ansvar för de ensamkommande barn som man tar emot.
Feministiskt Initiativ är kritiskt till hur ordningen är i dagsläget och vill att ansvar ska gälla tills att barnen fyllt 21 år.

I en motion till kommunfullmäktige poängterar partiets Linn Alenius Wallin att efter det att barn som vistas på till exempel hvb-hem och som fyllt 18 år avsägs allt ansvar och istället går Migrationsverket in som ansvarig myndighet.

– Man har fått en trygghet i Svalöv som består av god man, medicinska kontakter och skolan. Dessutom oberoende av om barnet överklagat Migrationsverkets åldersuppskrivning eller inte.
Istället vill nu FI att en ny praxis iscensätts för barnets allra bästa, kommer i första rummet och där Svalöv behåller ansvaret fram till 21-årsdagen.

– Det är helt rimligt i förhållande till hur ansvaret för svenska ungdomar ser ut.
Om inte en majoritet ställer sig bakom ett sådant förslag i kommunfullmäktige vill FI att kommunen inväntar en slutgiltig dom vid överklagande efter åldersuppskrivning från Migrationsverket.
Linn Alenius Wallin framhåller att barnkonventionen slår fast att barnets bästa ska komma i första rummet.
– När beslutet om en åldersuppskrivning går det inte att bortse från att ärendet kan handla om ett barn.

Linn Alenius Wallin frågar sig också om Svalövs förfarande kan försvara barns rättigheter.
Om man agerar korrekt och tvingar barnet att rivas upp från tryggheten.
– En realitet som innebär avslutade kontakter med barn och ungdomspsykiatrin, brutna kontakter med vänner och bruten kontakt med sin gode man.
– Många barn som nått Sverige mår mycket dåligt psykiskt, vilket inte minst självskadebeteendet och självmordsförsök vittnar om.

Dagens fråga

Tränar du på gym regelbundet?

Loading ... Loading ...

Webbkryss