”Finns ett väldigt stort mörkertal”

Malmö En stödgrupp för incestutsatta kvinnor har nyligen skapats på Limhamn. Den drivs av kvinnor som själva blivit utsatta för incest.

Det är Rise, Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, som valt Malmö för att upprätta en ny stödgrupp.
– Det är viktigt att få träffa andra i en väldig trygg form, säger Hermine Holm, verksamhetsansvarig för Rise.
– Då kan något oerhört skamfyllt bli skamreducerande.
Hon har, liksom de andra stödkvinnorna som erbjuder hjälp i stödgrupperna, själv blivit utsatt för incest som barn.
För drygt tio år sedan tog hon själv steget och sökte sig till föreningen.
– Då var jag inte i den formen jag är i nu. Men det går verkligen att må bra igen, säger Hermine Holm.

Under en träff får varje deltagare prata till punkt om sina upplevelser.
– Vi så vana vid dialog, men då tappar man mycket av känslan. Här kommer ingen att ifrågasätta eller värdera någon, säger Hermine Holm.
Behovet av stöd beskrivs som stort runt om i landet. På senare tid har stödgrupper startats utanför huvudkontoret i Stockholm, i Falun och Göteborg.
Susanne Nilsson är stödkvinna i den nystartade gruppen i Malmö som träffas i en lokal på Limhamn.
– Jag har fått mycket hjälp genom Rise:s stödgrupper eftersom jag har jobbat mycket uppe i Stockholm, men framförallt från deras stödtelefon, från någon som inte dömer, säger Susanne Nilsson.

Hon var närmare 40 år innan hon vågade öppna upp och berätta om vad hon utsatts för, och både Susanne Nilsson och Hermine Holm tror att många incestdrabbade kvinnor drar sig för att söka hjälp.
– Det finns ett väldigt stort mörkertal, säger Susanne Nilsson.
– Vi hjälper en procent av de som har drabbats, vi borde ha fler. Det finns mycket mer information idag på grund av internet, men inte mycket hjälp att få, säger Hermine Holm.

Stödgruppen på Limhamn har fortfarande öppet för nya medlemmar men kommer inom kort att bli en sluten grupp.
Den som utsatts för incest i barndomen och söker hjälp kan söka sig till Rise via mejl: stod@rise-sverige.se

Dagens fråga

Har du bytt till vinterdäck än?

Loading ... Loading ...