Det var livliga diskussioner vid träffen mellan fastighetsägare, Sofielundsbor och Malmö stad.
Caroline Ljungberg från Trivector höll i en av grupperna och skrev upp utmaningar och lösningar på ett papper.
Bland andra Carina Svensson, Carina Ljungberg, Hjalmar Falck och Jörgen Andersson pratade om vatten, avfall och grönska.

Sofielund satsar på ett hållbart område

MALMÖ Bilpool, gemensam återvinningsscentral och marknadsföring var några av de förslag som diskuterades när fastighetsägare, Malmö stad och några experter diskuterade hur Sofielund kan bli mera hållbart i framtiden.

– Miljön står i fokus i Malmö i två dagar och träffen i Sofielund är ett sätt att hitta bra gemensamma lösningar för det lokala hållbarhetsarbetet i Sofielund, säger klimatstrateg Joakim Nordqvist på miljöförvaltningen.
Under kvällen delade experter och nyckelpersoner upp sig i grupper och diskutera lösningar på områdesnivå, typ hur området kan utvecklas och fler kan engagera sig, grönblåa lösningar som rör dagvatten/översvämningar och gröna ytor.

Det handlade också om lösningar på boendenivå, typ hur man renoverar miljövänligt och tar hand om avfallet samt hur man sprider hållbarhetstanken bland de boende och fastighetsägarna samt håller kontakten med andra gröna stadsdelar, som Augustenborg och Lindängen.
– Det finns redan initiativ till ett miljöarbete genom föreningen Fastighetsägare Sofielund, där även ideella föreningar ingår men vi vill få med alla på banan och hitta gemensamma lösningar för de boende på Sofielund, förklarar områdeskoordinator Hjalmar Falck.

Bland de idéer som plockades fram under kvällen var en service med samlastning av tyngre avfall som körs till tippen och en gemensam återvinningscentral, där även matavfall kan lämnas. I nuläget har Sofielund dispens för att lämna matavfall.

Andra kreativa förslag är dagvattenhantering i den fysiska miljön, urban grönska, att använda miljötänket för att skapa nya företag, smarta gemensamma nät och installation av förnybar energi, som de solceller som Eon och Naturskyddsföreningen har installerat i 7 fastigheter på Sofielund.
Den nya tågstationen på Sofielund 2018 lyftes fram som något positivt för området men man vill också satsa på laddningsstolpar för elbilar, en bilpool, fler cykelvägar och att binda ihop det gröna stråket genom området.
– Sofielundsborna och kommunen kan skapa en helt annan bild av området om de lyfter fram hållbara gemensamma lösningar som kan ge fler jobb och nya arbetsplatser. Då stärker vi också tryggheten i området, menar miljönämndens Carina Svensson (S).

Jörgen Andersson, som bor i bostadsrättsföreningen Krönet pratade också om att det behövs praktiska lösningar som passar för alla åldrar, exempelvis att någon hjälper äldre att ta hand om gamla saker som tv-apparater. Att ge möjligheter att sälja och köpa begagnat var också uppe till diskussion.
Bakom de två miljödagarna står EU-programmet Climate-Kic. På tisdagen träffade Malmö stad representanter från Berlin, London, Paris och Utrech för att prata erfarenheter från respektive miljöarbete. Tanken är att tisdagskvällens workshop ska leda till en handlingsplan för att göra Sofielund grönare i framtiden.

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev