Den 7 mars startar byggarbeten på tre platser i Lund: Kung Oskars väg vid Getingevägen, Sölvegatan vid Kårhuset och Sölvegatan vid E22. Gustav Rundberg berättar om projektet.
Pernilla von Strokirch, projektchef för Spårväg Lund och Gustav Rundberg, projektchef från Skanska, berättade om hur arbetet med spårvägen kommer att gå till. Foto: Yvonne Erlansson
Den 7 mars startar byggarbeten på tre platser i Lund: Kung Oskars väg vid Getingevägen, Sölvegatan vid Kårhuset och Sölvegatan vid E22. Spårvägen sträcker sig från Clemenstorget, Lund Central, till Science Village ESS.
Om två år kommer det att se ut så här i centrala Lund. Spårvägen beräknas vara klar hösten 2019. Bild: Lunds kommun

Många utmaningar med spårvägsbygget

Hösten 2019 ska man kunna åka spårvagn från Clemenstorget i Lund ut till ESS på 14 minuter. Nu börjar två års omfattande arbete längs det blivande fem och en halv kilometer långa spåret. Lundaborna kan förvänta sig djupa schakt och avstängda vägar innan målet är i sikte.

Redan nästa vecka börjar arbetet med att flytta tio träd från Clemenstorget ut till Brunnshög för att göra plats för spårvägens starthållplats. Platanerna på torget ska förhoppningsvis överleva flytten. Värre blir det för träden längs Sankt Laurentiigatan, som måste tas ned eftersom busstrafiken med dubbeldäckarna med start vecka 12 temporärt leds om längs gatan. Efter en trädinventering hade man dock redan beslutat att fälla dem.
I början av mars påbörjas arbetet med att gräva upp, lägga om ledningar och bredda gator i Lund.
– Vi kommer att hålla på till sommaren 2019 och vi kommer att arbeta på flera ställen samtidigt, säger Skanskas projektchef Gustav Rundberg.
– Det första som kommer att hända är att vi gör arbeten vid Kung Oskars väg. Vi gör en del breddningar som påverkar trafiken. En annan front börjar vid LTH och en tredje är att vi stänger Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen för förberedande arbeten inför bron över E22.
Lundaborna kommer att märka av arbetet bland annat genom att det grävs en rad djupa schakt, upp till fem meter djupa och tio meter breda, från Clemenstorget upp till sjukhuset och även vid LTH.
– Det innebär att vi kommer att ta en stor yta i anspråk. Det är stora maskiner som arbetar där och det kommer att vara breda arbetsplatser. Prio är att gång- och cykeltrafik ska ta sig fram, men även busstrafik. Biltrafiken kommer sist, säger Gustav Rundberg.
Trafiken runt sjukhuset kommer även att påverkas på flera olika sätt.
– Vi ska i stort sett gräva runt sjukhuset, men vi måste ju ha en fortsatt fungerande infrastruktur för sjukhuset. Det är en viktig utmaning, säger Gustav Rundberg.
Busshållplatsen utanför sjukhuset kommer i ett skede att flyttas längre norrut eftersom man ska lägga om ledningar i hela området och även där gräva fem meter ner. Detta sker dock först efter sommaren. När entrévägen grävs upp kommer en ny entré längre norrut att finnas öppen
– Vi kommer också att göra en temporär infart från baksidan av sjukhuset för att säkra att det finns tillfarter från flera håll, säger Pernilla von Strokirch, projektchef för Spårväg Lund.
I centrala Lund kommer arbetet med spårvägen alltså att göra stora avtryck. Ute vid ändhållplatsen, på andra sidan E22, är det numera mest åkermark.
– Vi kommer att göra ett förberedande spår där för att man ska kunna bygga stad runt spåren, säger Gustav Rundberg.
Spårvägsbyggets största utmaning utanför centrum är den nya bron över E22.
– Här gör vi större förändringar. I dag är det en kulle, vi kommer att skära av den vilket gör att det bli flackare för både cykeltrafik och för spårvägen, säger Pernilla von Strokirch.
Hela bron kommer att gjutas och byggas färdig på östra sidan. Runt påsken 2018 kommer E22 att stängas i fjorton dagar.
– Vi kommer att riva den befintliga bron, schakta ur plats för den nya och lansera in den nya, säger Gustav Rundberg.
Under arbetet fram till lanseringen ska det kunna gå att passera med gång och cykel.
Genomgående för hela projektet är att man vill prioritera gångtrafikanter, cykeltrafikanter och kollektivtrafik. För att få lundaborna att ställa bilen hemma och välja ett mer hållbart alternativ kommer kommunen att ha elcyklar till utlåning. Hur många är inte klart i nuläget.
Yvonne Erlandsson

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×