Malmö kan bli blåst på vindkraftsvinsten

Malmö Malmö stads planer på egna vindkraftverk kan bli en dyr historia. Enligt en ny redovisning kommer de två verk som nu planeras inte att betala sig under sin livstid, tvärtom kan de gå back med 16 till 19 miljoner kronor.

I Malmös miljöprogram finns målet att kommunens verksamheter 2020 till hundra procent ska drivas av förnybar energi. Vindkraftverk på egen mark är ett sätt som staden utrett och velat satsa på.
Nu har politikerna i servicenämnden fått en redovisning av läget just nu, efter vindmätningar på sex platser längs Yttre ringvägen och beräkningar av kostnader, möjlighet till bygglov för två kommunala verk.
När det gäller kostnaderna så är det just nu ingen lysande affär. Handläggaren Anders Elmqvist räknar inte med att de båda verken kommer att betala sig under de cirka 25 år de ska vara i drift. Tvärtom så kan det så kallade nettonuvärdet på minus 16,1 till 19.5 miljoner kronor.
– När det gäller ekonomin vet vi inte riktigt vad som ska hända. Men elprisprognoser har vi sett gå både ner och upp, medan vindkraftverken stadigt blivit billigare, säger Anders Elmqvist.

Å andra sidan finns det andra saker som talar för en vindkraftssatsning i egen regi. Vindkraft bidrar ju till exempel till klimatnyttan och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Dessutom stämmer ju en satsning på vindkraft väl överens med Malmö stads profilmål.

Politikerna i servicenämnden vill nu ha synpunkter från andra nämnder om man ska gå vidare med vindkraftsplanerna och skickar redovisningen vidare till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden. Man vill också veta om det i så fall – som hittills – är servicenämnden som ensam ska stå för planeringen.
I redovisningen pekas sex platser längs Yttre ringvägen ut som lämpliga för vindkraft, platser där det blåser bra och där det finns liten risk för störningar. Alla sex områdena är fortfarande aktuella, uppger Anders Elmqvist, medan planerna på vindkraftverk i Norra hamnen inte är lika aktuella.
– Den plats man ansett vara lämplig ligger på en markutfyllnad som inte finns ännu. Den kräver en vattendom som fastighetskontoret driver.

Kommunen har i avvaktan på egen vindkraft köpt in nyckelfärdig vindkraft. 2013 köpte kommunen av Eolus ett verk i Nötåsens vindkraftspark utanför Sundsvall för 35 miljoner kronor och nyligen tog man i bruk ett verk av samma tillverkare i vindkraftsparken Långmarken utanför Kristinehamn.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss