Fängelse för uppmaningar att finansiera terrorbrott

MALMÖ Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål som rör uppmaningar på Facebook om att finansiera terroristbrott. En 34-årig man från Burlöv döms till fängelse sex månader.

Mannen förnekar brott, men enligt tingsrätten är det styrkt att han på ett av sina Facebook-konton har uppmanat till finansiering av terroristbrott.
I ett av Facebook-inläggen stod det ”Hjälp oss att förse bröderna i fronten med vapen så den kan hämnas våra syskon.”
Vidare uppmanades den som läste inlägget att ringa två personers telefonnummer för att få ett kontonummer dit pengarna kunde skickas. Av de namngivna personerna är den ene listad som terroristfinansiär av bland annat FN och EU.
I Facebook-inlägget gjordes också ett tillägg om att de båda namngivna personerna var kända för sitt stöd till bland annat Jabhat al-Nusra och Islamiska staten. Såväl Jabhat al-Nusra som Islamiska staten är listade som terroristorganisationer av FN och EU.
Uppmaningarna har publicerats på sådant sätt att de kunnat läsas av vem som helst med tillgång till Internet, alltså även av personer som inte har ett Facebook-konto.
Det är första gången som den aktuella lagbestämmelsen tillämpas av svensk domstol och det finns därför inte någon tidigare påföljdspraxis.
Chefsrådmannen Lennart Strinäs förklarar hur tingsrätten har resonerat angående påföljden:
– Den brottslighet som mannen döms för avser visserligen ett mycket tidigt led i den kedja av skeenden som kan leda fram till terroristbrott. Att påföljden ändå bestäms till fängelse beror på den synnerligen allvarliga brottslighet som gärningen i förlängningen kan leda till.

Dagens fråga

Påverkas du av tågstoppet i Hässleholm?

  • Nej (74%, 411 Röster)
  • Ja (26%, 145 Röster)

Antal röster: 556

Loading ... Loading ...

Webbkryss