Gick segrande ur den fleråriga vindkraftsstriden – Tullsåkraborna Ronnie och Christina Liljegren samt Christer Falk. Arkivbild
Ronnie Liljegren, Tullsåkra.
Christer Falk, Tullsåkra.
Det vimlar av fladdermöss i närheten av de platser där vindkraftverken skulle ha uppförts, och det är orsaken till att mark- och miljödomstolen har stoppat satsningen. Arkivbild

Fladdermöss stoppar vindkraft

HÖRBY Efter nästan sju års kamp är de boende på väg att vinna striden om vindkraftverken i Sallerup och Ulatofta.
Mark- och miljödomstolen säger nej till verken eftersom det är så mycket fladdermöss i området.

Ronnie Liljegren i Tullsåkra vill inte ta ut segern i förskott.
Men när domarna från mark- och miljödomstolen damp ner i brevlådan häromdagen kunde han kosta på sig att dra lite på smilbanden.
– ”Jävlar vi har vunnit”, minns jag att jag ropade till hustrun när jag såg att vi hade fått rätt i alla ärendena, skrattar han.
I sju år har de närboende processat mot Giro Vind och Falkenberg Ventus, som vill sätta upp var sitt vindkraftverk med någon kilometers mellanrum på fastigheterna Sallerup 5:10 och Ulatofta 5:21.

– Giro Vind och Falkenberg Ventus kan fortfarande överklaga till mark- och miljööverdomstolen. Men de måste ha prövningstillstånd i så fall. Jag tror att vi har så mycket på fötterna att vi klarar oss om det blir prövat en gång till.
Det som fällde avgörandet var förekomsten av fladdermöss i de områden där vindkraftverken skulle byggas.
En fladdermusinventering slog fast att det finns flera fladdermusarter i trakten, bland annat stor fladdermus och sällsynta och rödlistade arter som barbastell och sydfladdermus.
– Här finns fruktansvärt mycket fladdermöss vissa tider på året. Det är det artrikaste och individområdet som har inventeras i kommunen.
Att vindkraftverk kan utgöra en stor fara för fåglar och fladdermöss har varit känt länge, enligt Ronnie Liljegren.

– Ja, det är mycket fladdermöss som slås ihjäl i vindkraftverk, säger han.
Det finns även gott om fåglar i området, bland annat glada.
Totalt är det 25 gårdar som ligger inom ett avstånd på en kilometer från de tänkta verken.
Ronnie Liljegren är ombud för de boende, och har skickat in tjocka luntor med yttranden och överklaganden till myndigheterna.
Att processa mot myndigheterna har tagit mycket tid.
– Jag har nästan bott vid datorn stundtals, säger Ronnie, som är pensionerad lektor på Lund universitet.
Kommunen sade ja till verken, men de närboende överklagade till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen som rev upp beslutet. Ärendet skickades tillbaka till kommunen för förnyad prövning.

Till slut hamnade ärendet på mark- och miljödomstolen på nytt och nu har de boende fått rätt hela vägen.
Christer Falk, som också bor i Tullsåkra, hoppas att sista ordet nu är sagt om vindkraftverken och att de boende kan andas ut.
– Det känns jätteskönt att vi har vunnit i mark- och miljödomstolen. Det här har påverkat bygden väldigt mycket. Alla har varit nervösa för vad som ska hända, säger Christer Falk.

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss