Dags att skriva på. Fr v Jan Svärd, fastighetsägarna, Stefan Håkansson, t f vd på Eon, kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh och VA Syds Carina Svensson. Foto: Marie Rasmusson

Klimatavtal ska ge ett grönare Sofielund

SOFIELUND Sofielund ska bli grönare, hållbarare och energisnålare. På fredagen undertecknade i varje fall företrädare för kommun, fastighets-ägare och energi- och VA-bolag en avsiktsförklaring för att försöka göra ett ordentligt klimatavtryck i stadsdelen.

Det hela började på senhösten när sju fastighetsägare gick in i ett projekt om att sätta upp solceller på sammanlagt nio fastigheter i Sofielundsområdet. Varför inte försöka ta ännu ett steg?
– Vi tänkte att vi kunde sätta samman ett hållbarhetskontrakt om att allt vi gör i Sofielund ska ha en påverkan enligt FN:s globala hållbarhetsmål, säger Hjalmar Falck, utvecklingsledare för fastighetsägarna Sofielund och Malmö stad.
I FN:s 17 mål ingår finns bland annat mål om att mänskliga bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara och att alla bör vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringar.

Översatt till lokala förhållanden i Sofielund kan det innebära att det sätts upp laddstolpar för elbilar. Det blir, tror Hjalmar Falck, den första konkreta åtgärden efter undertecknandet av avsiktsförklaringen.
– Vi tittar på två platser där Eon kan tänka sig att sätta upp och driva laddplatser, säger Hjalmar Falck.

Nära i tid ligger också diskussioner om ”grönblåa” lösningar, hur översvämningar i området kan motverkas och regnvatten kan ledas bort.
På agendan finns också diskussioner om hur fastighetsägare ska kunna minska sina energikostnader utan att boende måste flytta ut under ombyggnaderna.
Längre fram i tiden finns en idé om att försöka mäta i kronor och ören vad åtgärderna gett för vinst och avsätta motsvarande summa i en fond för att gagna utvecklingen i området.
– Vi ska också försöka få med en forskargrupp. Det finns redan ett väldigt intresse för att se om det går att implementera FN:s mål så lokalt, säger Hjalmar Falck.

Dagens fråga

Är du ledig under sportlovet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev