Tar strid för ålder på ensamkommande

höör Migrationsverket skrev upp den ensamkommandes ålder och menade att han fyllt 18 år. Fel, menar Höörs kommun som hänvisar till vittnesuppgifter som menar att den ensamkommande måste vara under 18 år.

Åldersbestämningar på flyktingar som kommer till Sverige har blivit en het potatis i debatten det senaste året.

Bakgrunden är att det under hösten 2015 anlände många människor till landet för att söka asyl. I många fall var åldern oklar på dessa och åldersbestämningen har blivit en utmaning för Migrationsverket.
Den svenska läkarkåren har motsatt sig att göra medi­cinska bedömningar av ­åldern på ensamkommande barn. JO har kritiserat Migrationsverket och menat att den ensamkommandes åldersuppgift borde gälla fram tills att asylprövningen är klar.

Samtidigt finns en bild att många asylsökande uppger att de är under 18 år fast de är äldre. Detta för att chanserna att få asyl ökar. Regeringen har därför lagt ett förslag om åldersbedömning tidigare i asylprocessen.
I Höör har saken ställts på sin spets gällande en ensamkommande flykting. Nyligen skrev Migrationsverket upp personens ålder till 18 år.
– Han har kanske angett ett tidigare födelseår i det land i Europa han först registrerade sig. Då grundar sig Migrationsverket på den uppgiften när de bestämmer åldern, säger Anders Magnhagen (S), ordförande i socialnämnden.

Den asylsökande har rätt att begära omprövning hos Migrationsverket. Ett initiativ som då får komma från den personens gode man. Det som gör fallet i Höör ovanligt är att socialtjänsten själva slagit larm och tillsatt en utredning. Socialnämnden gör nu gällande att personen ifråga är 17 år.

– Vi vill som precis som Migrationsverket inte att en vuxen person ska bo tillsammans med barn. Men det ska heller inte vara tvärtom att ett barn felaktigt kategoriseras som vuxen, säger Anders Magnhagen.
– I det här fallet menar vi att det är orimligt att personen ifråga skulle vara över 18 år. Det är baserat på intervjuer med socialsekreterare och med personal han träffar inom skol- och föreningsverksamhet som intygar att hans ålder är lägre.

Finns det en risk som du ser det att Migrationsverket skriver upp åldrar för att slippa utgifter?
– Jag tror inte generellt man gör så här för att komma undan kostnader. De har ju stöd för sitt beslut och i många fall blir det ändå en juridisk process som kostar, säger Anders Magnhagen.

Socialnämnden har beslutat att begära omprövning hos Migrationsverket.
Oppositionen delar de styrande partiernas uppfattning.
– Tjänstemännen har gjort en såpass rimlig bedömning och då ska vi inte förstöra för den här personens framtid, säger Stefan Liljenberg (SD).

Dagens fråga

Malmö Opera fyller 25 år. Har du sett någon opera i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss