Biodlare Martin Svensson med en del av sina bikupor som just nu ligger i vintervila inför den aktiva delen av året då bina bland annat arbetar på fruktodlingar på Österlen. Foto: Pernilla Nielsen Negrén
Biodlare Martin Svensson har hittills lockat 20 andelsägare av de 40 han tänker erbjuda en del i en bikupa placerad i Blentarp.
Vid midsommar bikuprona byggts ut och innehåller då tre till fyra gånger fler bin, uppemot 100 000.
Biodlare Martin Svensson med delar av sina bikupor som just nu ligger i vintervila inför den aktiva delen av året.

Tusentals flitiga bin vilar i väntan på arbete

BLENTARP Fyra bikupor mitt i Blentarp ska ge kunskap och honung till intresserade.
Biodlare Martin Svensson drar nu igång en andelsbiodling för den som är sugen på att lära sig mer om binas värld och få del av lokalt producerad honung.

– Det finns ju ett bra djurliv redan i Blentarp, men fler polynerande insekter ger en extra stöttning till fruktträdgårdar och bärbuskar. Det gynnar ju alla.
Det säger Martin Svensson från Blentarp, utbildad biodlare med bikupor som just nu är utplacerade på sex olika platser runt Blentarp.
Hemma i den egna trädgården som finns utanför Blentarp har han dock inga kupor.
– Nej, jag har en sambo som är allergisk mot bistick, så kupor hemma är inte aktuellt.

Som en idé för att dela med sig och engagera fler det egna intresset för biodling kommer han att placera ut fyra bisamhällen mitt i Blentarp och erbjuda intresserade att köpa en andel i en kupa.
Andelsbiodlingen är också ett sätt för den intresserade att stötta den biologiska mångfalden i Blentarp och samtidigt ta del av den honungsskörd som blir under sommaren 2017.
– Bikuporna i andelsbiodlingen kommer vara uppställda så bina, som kan flyga ungefär tre kilometer, har möjlighet att nå alla trädgårdar i Blentarp, berättar Martin Svensson.

Han hade ursprungligen en dröm om att satsa på biodling på heltid, men med gesällbrevet i hand insåg han att biodlingen inte var tillräckligt lukrativ på vinterhalvåret. Idag kombinerar han biodlingen med arbete som konsult i it-branschen.

Varje kupa är uppdelad i tio andelar och honungsskörden fördelas jämt mellan andelarna. Ett bisamhälle kan producera upp till 40 kilo honung på en sommar, men med en variation både uppåt och neråt beroende på hur mycket bina har möjlighet att samla in från naturen.
– Det finns inga garantier, både blomning och ett gynnsamt väder spelar stor roll, säger Martin Svensson, som tidigare arrangerat bisafari för intresserade, både barn och vuxna.
– Jag tycker att det är roligt att visa hela vägen från start fram till att det blir en burk honung.

I andelsägandet ingår det minst fem tillfällen under sommaren med möjligheten att vara med vid skötseln av bina som börjar sitt arbete runt den första maj. Medlemmarna ges även möjlighet att slunga sin egen honung, som ett gynnsamt år skulle kunna ge varje andelsägare tio burkar á 500 gram.
– Hittills har hälften av andelarna sålts och det bara i Blentarp, det är jätteroligt. Men vem som helst kan vara med, säger Martin Svensson, som tar emot anmälningar fram till binas arbetssäsong drar igång.

Dagens fråga

Har du ätit på någon restaurang med stjärna i Guide Michelin?

Loading ... Loading ...