Malmö

Nattfotboll minskar gängen

Ungdomarna får chansen till en hälsosammare vardag genom Nattfotbollen på Lindängen.
Malmö
Malmö Genom att starta Nattfotboll i Lindängen och Oxie har IF Limhamn Bunkeflo aktiverat hundratals ungdomar som är i riskzonen för att hamna i utanförskap och kriminalitet.

Nu vill klubben gå vidare genom att dra i gång Nattfotboll även i andra segregerade delar av Malmö. Husie är ett område där man kan starta redan nu i vinter medan klubben letar efter en lämplig lokal i Kirseberg.

– Redan nu efter ett och ett halvt år kan vi se resultat i form av minskad kriminalitet och skadegörelse i de aktuella områdena. 60 procent av dem som har gått igenom att jobbcoachprogram har också gått från arbetslöshet till arbete eller fortsatta studier, säger Johan Andersson, som är klubbchef för IF Limhamn Bunkeflo.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Centern föreslår fler husbåtar och kulturhamn

Kanalen ner mot den yttre hamnen i Malmö kan utnyttjas bättre och bli en kulturhamn, menar Centerpartiet.
Foto: Arkivbild
Malmö
MALMÖ Malmös hamnområden och kanaler bör utnyttjas bättre. Det menar Centerpartiet som föreslår fler husbåtsetableringar, en kulturhamn och sammanhängande promenadstråk längs kanalerna.

– Vi ser flera möjligheter till ett bättre utnyttjande av både hamnområden och kanalerna, skriver Charlotte Bossen och Kay Wictorin, båda (C), i motioner till kommunfullmäktige.

Används inte

De hänvisar till att Malmö är en kust-, hamn- och sjöfartsstad men att sjöfart och traditionell hamnverksamhet inte längre finns kvar i någon större utsträckning. Därför används inte hamnbassänger och kajer längre för detta men skulle kunna utnyttjas bättre.

I den inre hamnen där Köpenhamnsbåtarna hade sin tilläggsplats vid Skeppsbron och där det lastades och lossades handelsfartyg på Hjälmarekajen skulle en levande kulturhamn kunna utvecklas, menar Centern och föreslår en teaterbåt, en jazzbåt, en flytande sommarscen, en caféflotte eller ett museifartyg och en galleribåt.

Fler husbåtar

Vid flera kajer eller delar av hamnbassänger vill Centern också se fler husbåtar. Att bo så lockar många och kajer med husbåtar blir uppskattade promenadstråk, enligt Centern.

Flytande aquavilla i Pampas Marina.
Sådana här så kallade flytande aquavillor och fler husbåtar vill Centern gärna se i Malmö. Bilden är från Pampas Marina, Stockholm.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Malmö har tidigare gjort en husbåtsutredning som visar på att platser finns och det är dags att sätta fart på den igen, tycker Centern som i en annan motion också föreslår att kanalsystemet i Malmö bör få bättre tillgänglighet.

Roligare promenadstråk längs kanalsystemet i Malmö föreslår Centerpartiet som tycker kanalen kan utnyttjas bättre.
Roligare promenadstråk längs kanalsystemet i Malmö föreslår Centerpartiet som tycker kanalen kan utnyttjas bättre.
Foto: Johan Nilsson/TT

– Kanalerna bör utnyttjas bättre med promenadstråk och aktiviteter kopplade till vatten. Längs promenaden kan platser med bord och bänkar för picknick placeras, ytor för mindre sommarkaféer eller street-foodvagnar anordnas liksom anpassade fiskeplatser, en flytande sommarscen med mera.

Badplatser

Malmö måste då samtidigt se till så att vattenkvaliteten i kanalen blir bättre. Delar av kanalsystemet och angränsande hamnbassänger skulle på lämpliga ställen då kunna göras till avgränsade badplatser, föreslår Centern.

Malmö

Nytt område växer fram runt Persborgs station

Ett nytt bostadsområde med 220 bostäderm, verksamheter och plats för rekreation ska växa fram runt Persborgs station.
Foto: Marianne Pernbro
Malmö
MALMÖ Nu startar detaljplanearbetet för kvarteren runt Persborg i Malmö. 220 nya bostäder i fem kvarter, lokaler för service och handel nära stationen, parkeringshus och en förskola för 80 barn planeras.

– Det är ett stort byggnadsområde på ett väldigt bra läge. Vi är ännu tidigt i processen men med fler bostäder och verksamheter i anslutning till stationen blir det här ett nav för kommunikation och rörelse, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Bra läge

Nämndens vice ordförande, Lars Hellström (L), tycker att platsen är optimal för den planerade stadsutvecklingen.

Området som man ska arbeta fram en detaljplan för är inringat med rött.
Området som man ska arbeta fram en detaljplan för är inringat med rött.
Foto: Ritning Malmö stad.

– Närheten till stationen skapar fördelar både för de boende som enkelt kan resa till jobb eller fritidsaktiviteter. För de företag som finns i närheten blir det lätt för personal att ta sig till jobbet, säger han.

Utreder odlingslotter

Stadsbyggnadsnämnden beslöt vid mötet i torsdags sätta igång detaljplanearbetet och gjorde också några tillägg som går ut på att man ska titta på möjligheten till odlingslotter utmed spåren och även undersöka utrymme för barns lek. I planen ingår också en ny gång- och cykeltunnel under Kontinentalbanan.

En visualisering över delområdet Station Persborg framtagen till planprogrammet. Vy från söder med föreslagen utbyggnad.
En visualisering över delområdet Station Persborg framtagen till planprogrammet. Vy från söder med föreslagen utbyggnad.
Foto: Bild: Mandaworks för Malmö stad

Planuppdraget omfattar en blandad bebyggelse öster om Kontinentalbanan, cirka fem kvarter med 220 bostäder, lokaler för verksamheter närmast stationen och Lönngatan i norr och en förskola för 80 barn i söder.

En ny tunnel

Ett parkeringshus föreslås väster om Kontinentalbanan med anslutning från Augustenborgsvägen. Stationsområdet ska utvecklas, en ny gång- och cykeltunnel under Kontinentalbanan anläggas och kopplingen mot Persborgs torg stärkas.

Planerna för Persborg är en del av Malmö stads arbete med Amiralsstaden. Satsningarna på bostäder, verksamheter och fritid ska bidra till ökad trygghet, hälsa och välbefinnande samtidigt som man skapar nya attraktiva livsmiljöer. Även utvecklingsprojektet Mallbo ingår i planerna för att testa nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till lägre hyror.

Vy mot Persborgs torg. På området i dag finns bland annat biltvätt och bilverkstad med mera.
Vy mot Persborgs torg. På området i dag finns bland annat biltvätt och bilverkstad med mera.
Foto: Marianne Pernbro

Den större fastigheten Gulmåran 1 som ingår i planområdet har använts som kommunalt upplag, en annan är utarrenderad av kommunen till en privat bilverkstad och biltvätt. I övrigt finns omgivande gator, gång- och cykelvägar, exempelvis Södervärnsstråket, och parkmark på bägge sidor om Kontinentalbanan med bollplan och hundrastgård i sydöst.

Malmö

Bilist hade 25 kilo cannabis i lönnutrymmen

I lönnutrymmen i en tyskregistrerad bil fanns 25 kilo cannabisharts. En nederländsk man åtalas nu för grovt narkotikabrott.
Foto: Mikael Ankarvik
Malmö
Malmö Tjugofem kilo cannabis är inte lätt att gömma i en liten Toyota. I den tyskregistrerade bilen som stoppades på Lernacken hade därför ett extra utrymme i de bakre hjulhusen där narkotikan gömdes.
I gömman fanns även drygt 58 000 euro i kontanter.

Lördagen den 29 augusti körde den aktuella bilen över Öresundsbron och anlände vid Lernacken vid halv tolv på natten. Tullpolisens gruppchef lade då märke till att en bil svängde av mot en obemannad fil och gick dit för att kontrollera fordonet.

När bilens förare, en nederländsk medborgare i 30-årsåldern, tillfrågades om han hade något att deklarera svarade han nekande. Men gruppchefen tyckte att mannen verkade nervös och beslutade sig därför för att ta ut bilen för en grundligare kontroll.

Ville slippa coronarestriktioner

Väl nere på kontrollplatsen berättar den misstänkte att bilen inte är hans utan att han har lånat den av vän då hans egen bil är trasig. Han förklarar att han och bilens passagerare, en man som senare avförs från utredningen, spontant bestämt sig för att resa till Stockholm eftersom det är trevligare där med mildare coronarestriktioner. Den misstänkte sade att han var där för inte mindre än två månader sedan.

Hunden markerade

En hundpatrull kallas till platsen för att genomföra ett hundsök på bilen. Ganska snart blir hunden intresserad av den bakre delen av bilen och söker sig in i fordonet. Hunden markerar då tydligt mot de främre hjulhusen där bak på både höger och vänster sida.

25 kila cannabisharts, ett kilo cannabis och drygt 58 000 euro hittades i en tyskregistrerad bil som stoppades på Lernacken.
Foto: Mikael Ankarvik

Hunden visade även intresse för andra utrymmen i bilen, men man konstaterar att det sannolikt berodde på att hunden kände av narkotika som forslats i bilen vid tidigare transporter. Bilen var på olika sätt ombyggd för att kunna husera dolda utrymmen för smuggling.

I ett lönnutrymme i en dubbelbottnad reservhjulsbalja påträffades 25 kilo cannabisharts och ett kilo cannabis. Här påträffades även drygt 58 000 euro i kontanter.

Erkänt transport

Den misstänkte har i förhör erkänt att han transporterat narkotika och att han varit och hämtat pengarna och sett hur de placerats i bilen. Han menar emellertid att han inte haft en aning om hur mycket narkotika det handlade om.

Den misstänktes säger att passageraren inte haft något med smugglingen att göra. Att han bara följt med som sällskap utan vetskap om narkotikan och pengarna. Passageraren har i förhör sagt att han följde med på en liten tur till Danmark och att han inte visste om att de skulle till Sverige. Han avfördes från förundersökningen den 12 januari.

Malmö

Fritidsaktiviteterna öppnar upp stegvis

Snart kommer badverksamheten återigen kunna öppna upp för barn födda 2005 och senare.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Malmö
Malmö En viss ljusning för barn och unga som vill idrotta kan ses i horisonten. Malmö stad meddelar nu att man kommer öppna upp viss verksamhet, men den som hoppas på ett ”normalt” sportlov väntar förgäves.

Den öppna verksamheten för vuxna kommer fortsatt vara stängd, men det glädjande beskedet är att föreningars träningsverksamhet för barn födda 2005 och senare kommer öppna från och med den 25 januari. Det skriver Malmö stad i ett pressmeddelande. Samtidigt meddelar man att alla fysiska Kul i Malmö-aktiviteter under sportlovet kommer att ställas in. Trots det är det positiva tongångar hos fritidsdirektör Johan Hermansson.

– Vi vet ju alla vilken stor skillnad fritids- och idrottsaktiviteter gör i barn och ungas liv och det är därför mycket glädjande att vi åter kan börja öppna upp våra verksamheter. Det innebär samtidigt att vi alla har ett stort ansvar för att se till att detta beslut inte leder till ökad smittspridning i samhället. Lyckas vi med detta kommer vi sedan successivt kunna öppna upp även för äldre och allmänhet, säger Hermansson.

Även fritidsgårdarna kommer öppna, men från och med den 1 februari. Där kommer man fortfarande försöka anpassa verksamheten så att den kan ske på ett smittsäkert sätt.

Malmö stad skriver också att smittspridningen i Skåne fortsatt är hög och att man följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, exempelvis kommer det innebära att de verksamheter som nu får öppna upp måste kunna garantera att de följer den nya pandemilagen, som säger att man ska kunna garantera 10 kvadratmeter per person.

Även vissa anläggningar för elitidrottare kommer vara öppna. Malmö stad skriver också att det är viktigt att notera att omklädningsrum fortsatt kommer vara stängda, de enda undantagsfallen är om det inte finns andra toaletter att tillgå vid anläggningen. Omklädningsrum på baden kommer dock vara öppna för skolsim, simskolor och föreningar som har verksamhet på plats.

För kulturen ser det dock fortsatt mörkt ut. Malmö museer, Malmö konstmuseum, Malmö konsthall, Arena 305 med flera kommer fortsatt hålla stängt till den 31 mars, om inga andra påbud kommer på riksplanet. Malmö Kulturskola har varit öppen och bedrivit verksamhet på distans sedan nyår, och så kommer det förbli även fortsättningsvis, meddelar kulturdirektören Pernilla Conde Hellman.

– Det är viktigt att barn och unga får tillgång till kultur, vi fortsätter därför med distansundervisningen och vi har fortsatt öppet med El Sisterna och Allaktivitetshusen, säger hon.

Malmö

Klart för förtätning i Bellevuegården

Malmö
MALMÖ
PREMIUM

Detaljplanen som innebär förtätning i Bellevuegården i Malmö antogs av stadsbyggnadsnämnden vid senaste mötet.

Bara Sverigedemokraterna yrkade avslag, övriga partier röstade ja till planen som möjliggör fler bostäder i Bellevuegårdens östra del genom tillägg av nya byggrätter. Avsikten är att förtäta med nya flerbostadshus, radhus och förskola/skola. Planen innebär att Bellevuegården kopplas samman bättre med sin omgivning genom att ny bebyggelse har framsidor med entréer mot Stensjögatan, Delsjögatan och Lorensborgsgatan. Totalt möjliggörs nybygge av 260 lägenheter och 24 radhus samt två nya områden för skola/förskola.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Axofinans

Nytt skolår – nya utgifter

Axofinans Ett nytt skolår innebär en hel del att tänka på. Barnen behöver ofta nya kläder, nya skor, ny ryggsäck samt nya anteckningshäften och dylikt.

Detta kan kännas som en hård smäll mot plånboken, särskilt med tanke på den nuvarande världssituationen, men det är oundvikliga och nödvändiga kostnader det gäller. Det finns dock sätt att spara pengar på dessa utgifter, om man planerar rätt och försöker strama åt budgeten. Man kan exempelvis köpa produkter i andra hand, sälja förra årets kläder och accessoarer, och se till att man köper produkter som håller i längden.

Den kommande perioden är hektisk för föräldrar runtom landet, eftersom ett nytt skolår befinner sig precis runt hörnet. Början av ett nytt skolår brukar vara en spännande händelse för barn, men innebär en hel del utgifter och bekymmer för föräldrarna. Barn växer snabbt, särskilt under de tidigare åren, och ett nytt skolår innebär därmed helt nya kläder och ny skolutrustning. Det är därför viktigt att man ser till att budgeten kan klara av detta. Processen kan upplevas som rätt frustrerande, men med rätt strategi behöver inte det nya skolåret vara så pass läskigt som det kanske verkar. Det här är vad man bör tänka på.

Sälj det som inte längre kommer användas

Produkterna som man införskaffat året innan är nog antingen för små eller för slitna för det nya skolåret, men det innebär inte att man bör slänga dem. Lägger man ut det gamla, exempelvis på marknadsplatser på nätet, kan man få in mer pengar för det nya, samtidigt som man värnar om miljön och ser till att andra barn får tillgång till bra kläder. Det som inte går att sälja går altid att donera till välgörenhet och dylikt, för att se till att inget går till spillo.

Köp andrahandsprodukter

Även om man inte känner sig bekväm med att köpa kläder i andrahand åt sina barn, finns det en hel del andra produkter man kan köpa begagnat inför det nya skolåret för att spara pengar. En ordentlig ryggsäck kan kosta en rejäl peng, men det går att hitta massvis med bra ryggsäckar på nätet, som inte sett mer än ett några månaders användning.

Även elektronik, såsom miniräknare eller mobiltelefoner, går utmärkt att köpa i andrahand. Detta är särskilt rekommenderat för yngre barn, eftersom de inte är särskilt varsamma över sina elektroniska ägodelar.

Ibland är det viktigt att söka hjälp

Barnen och deras behov bör alltid komma först. Därför är det viktigt att se till att man håller sig till en budget och ser till att det finns pengar över för det nödvändiga innan skolåret börjar. Men ibland slår saker och ting snett, vilket innebär att man måste söka hjälp på annat håll. Med hjälp av ett privatlån kan man se till att allting fortlöper som vanligt, även när det går fel i karriären eller i ekonomin. Ett privatlån från rätt bank är alltid att föredra framför sms-lån och dylikt, eftersom räntorna är lägre och företagen tenderar att vara mer seriösa samt uppriktiga.

Återanvänd inom familjen

För den större familjen är det alltid bra att återanvända vid möjlighet, istället för att köpa nytt år efter år. Återanvändning av skolprodukter och kläder är något som både skonar miljön, men även plånboken. Det känns även vanligtvis mycket bekvämare för barnen än att köpa in begagnade kläder och dylikt från annat håll.

Långsiktig planering lättar på stressen

Att uppfostra barn är dyrt – det vet alla. Men med långsiktig ekonomisk planering behöver man inte uppleva onödig stress inför varje skolår. En ordentlig buffert och en rimlig budget är allt som behövs för en god hushållsekonomi. Investering är ytterligare en faktor att fundera över, eftersom bra investeringar kan säkerställa barnens framtid och se till att varje nytt år blir enklare ekonomiskt än det föregående.

Sammanfattningsvis kan man göra följande för att underlätta ekonomiskt inför det nya skolåret:

– Spara pengar genom att köpa produkter i andrahand. Detta är ett utmärkt alternativ för mindre familjer och för familjer som värnar om miljön.

– Spara pengar genom att återanvända produkter inom familjen. En självklarhet för den större familjen.

– Sälja gamla produkter inför det nya skolåret.

– Lägga undan pengar för en buffert och hålla sig till en god, välanpassad budget.

Skåne

Gastronomi prisas efter tuffa restaurangåret 2020

Krögaren Tareq Taylor möter media i april 2020 i samband med uppropet "Öppet eller stängt? Regeringens dubbla budskap till branschen"
Foto: Andreas Hillergren / TT
Skåne
Malmö
SKÅNE Skånska Gastronomiprisets 2020 delas ut på lördag på Malmö Rådhus. Men det är en prisutdelning som på olika sätt präglas av restaurangbranschens tuffa coronaår och genomförs utan galamiddag i en livesänd ceremoni på nätet.

– 2020 har varit ett svårt och utmanande år, men med utmaningar kommer också möjligheter. I år är det viktigare än någonsin att lyfta fram kreativitet, kämpaglöd och den fantastiska initiativkraft som finns inom den skånska gastronomin, säger kocken Tareq Taylor, jurymedlem i Skånska Gastronomipriset, i ett pressmeddelande.

I år delas Skånska Gastronomipriset ut med förhoppning om att inspirera och se framåt, mot bättre och ljusare tider. Priset tilldelas den eller de som utfört särskilt utmärkta insatser för den skånska mat- och dryckeskulturen liksom främjar och värnar skånska mat- och dryckestraditioner och belönar skåningar som förvaltar och bär dem vidare.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Hund förgiftad med glykol

Foto: Pontus Lundahl/TT
Malmö
Malmö

En man i Bunkeflo var ute och promenerade med sin hund under torsdagen. Han gick bland annat på hundrastplatsen i Bunkeflo. När han kom hem blev hunden dålig och togs till veterinär där det konstaterades att hunden var förgiftad av glykol.

– Hunden har blivit förgiftad på okänt sätt, säger Jimmy Modin, presstalesperson på polisens ledningscentral.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Kvinna till sjukhus efter påkörning

Malmö
Malmö I korsningen vid Föreningsgatan/Amiralsgatan blev en kvinna påkörd på fredagsmorgonen.

Olyckan inträffade klockan 07.08 och polis och ambulans larmades till Amiralsgatan. Kvinnan fick föras till sjukhus för kontroll. Hennes skadeläge är okänt.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL