Annons

Annons

Annons

opinionÖrebro

Polisen är demokratins skydd

Krönika Po­lisen är de­mo­kra­tins första skydd ge­nom den helt cen­trala upp­giften att upp­rätt­hålla lag och or­dning så att inte den med största knyt­nä­ven får be­stämma.

Annons

Har staten kon­troll över brotts­lig­heten? Nja, det bero på var du bor. Det finns en trend i väst­världen att fär­re blir ut­satta vålds­brott. Vi blir fred­ligare och slår mer säl­lan till an­dra. I Sve­ri­ge kan vi titta på ut­vecklingen 2006-2015.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan