Försvaret och vindkraft båda viktiga för oss

OPINION

I tisdags sade regeringen nej till en stor vindkraftpark i Hanöbukten, Östersjöbukten utanför Skånes östkust och Blekinges sydkust. Man sade nej med hänsyn till försvaret. Mark- och miljödomstolen i Växjö sade visserligen ja till det projektet med 700 vindkraftverk redan 2013.
Men Försvarsmakten har ”slagit emot med näbbar och klor”, enligt TT. Problem för flyg, radarövervakning med mera har angetts som orsaken
”Med sin storlek, höjd och roterande delar utgör vindkraftverk en potentiell fara vid flygplatser”, skriver Försvarsmakten på sin hemsida.
Samtidigt skriver man att man har en antal trådlösa system för kommunikation och övervakning av landet som är sekretessbelagda.
Vilket ger Försvarsmakten möjlighet att säga nej när det gäller vindkraftsprojekt utan att behöva redovisa öppet.
Visst kan man förstå försvaret. Den senaste tidens debatt om det säkerhetspolitiska läget har naturligtvis spelat roll. När Mark- och miljödomstolen sade ja 2013 ansåg den att intrången i totalförsvarets intressen inte skulle bli större än att det kan kompenseras med skyddsåtgärder och vissa driftsinskränkningar. Men nu är läget ett annat. Nu har Försvarsmakten fått igenom sin tolkning av projektet.
Skall vi på allvar ställa om till förnyelsebar energi behövs kreativt tänkande. Då måste det också gå att förena olika intressen. Då måste vi kunna ha både försvar och vindkraft.

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss