Fler nöjda med hemtjänsten

höör Fler personer i Höör som nyttjar kommunens hemtjänst är nöjda med servicen i sin helhet. Samtidigt gör Höörs kommun om sina rutiner eftersom alltfler tackar nej till särskilt boende.
– Det blir en del administration för dem som tackar nej i dag, säger Anders Magnhagen (S), ordförande i socialnämnden.

Sedan nio år tillbaka gör Socialstyrelsen en riksomfattande undersökning om vad folk över 65 år som har rätt till hemtjänst och särskilt boende tycker om tjänsterna. (Se detaljer i faktaruta).

På frågan om Höörsborna sammantaget är nöjda med hemtjänsten har 86 procent av de som lämnat in sina svar meddelat att de är nöjda med hemtjänsten. Det är en ökning med sju procent jämfört med föregående år även om antalet nöjda fortfarande ligger under riksgenomsnittet på 89 procent.
Undersökningen är extra intressant med tanke på den debatt som uppstått i Höör om äldreomsorgen och om äldre vill bo hemma eller på ett kommunalt boende.

När regeringens utredare inom framtidens äldreomsorg Susanne Rolfner Suvanto nyligen besökte Höör uppstod en stundtals hätsk debatt i publiken. Budskapet var att betydligt fler äldre vill bo på särskilt boende eller trygghetsboende men inte får av kommunen.
Anders Magnhagen som deltog på mötet känner igen bilden.
– En del tror att vi säger nej till alla. I själva verket är det de som är berättigade till särskilt boende som säger nej, säger han.

Enligt Magnhagen och socialförvaltningen är det så många som tackar nej till plats att man nu förändrar sina rutiner.
En Höörsbo som beviljas särskilt boende efter biståndsprövning ska erbjudas en plats inom tre månader. Något som kommunen också klarar av.
– Det blir en hel del administration för dem som tackar nej. Fram tills nu har de fått vara kvar i kön. Framöver kommer vi ta bort dem från köplatsen så får de göra en ny ansökan om de önskar, säger Anders Magnhagen.

På det offentliga mötet med äldreutredaren hade en del äldre uppfattningen att kommunen får berättigade att tacka nej till sin plats på särskilt boende.
– Det är inte vår uppfattning, säger biträdande socialchef Ewa Näslund och fortsätter:
– Anhörigas uppfattning kan skilja sig från den enskilde. Vi försöker göra en så bra och korrekt beskrivning som möjligt av för och nackdelar med att flytta till ett särskilt boende. Det blir inte automatiskt bättre av att flytta, säger Ewa Näslund som hänvisar till statistik som vittnar om motsatsen.
– Självklart lyssnar vi på anhöriga. Men när den äldres vardag förändras drastiskt finns det risker. Det är inte helt ovanligt att en äldre person avlider ganska kort efter flytten till ett särskilt boende, säger hon.

Eftersom Höörs kommun i dag avvisar få personer som ansöker om särskilt boende finns också väldigt få överklaganden.
Mer om äldreomsorgsenkäten blir det framöver.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×