En ritning över hur den planerade byggnationen vid Malmövägen i Bara kan komma att se ut.

Nya byggplaner vid Malmövägen i Bara

BARA Ett flerbostadshus med fem lägenheter och sju nya villor planeras på en fastighet vid Malmövägen i Bara.
Familjen Wihlborg/Blomgren som äger fastigheten vill återskapa den bymiljö som en gång funnits här.

Några beslut om bygglov är ännu inte tagna utan det som finns är en projektpresentation som lämnats in till Svedala kommun. Syftet med den är att skapa en detaljplan för området.
Fastigheten består i dag av ett bostadshus från 1830-talet, en gräsyta och en yta som tidigare använts till parkering. Den totala storleken på fastigheten är drygt 15 000 kvadratmeter.
Fastigheten har tidigare använts som både handelsträdgård och till bilförsäljning. Familjen Wihlborg/Blomgren köpte fastigheten i juni i år och den bor också här.

– Vi vill återskapa den bymiljö som en gång funnits här, berättar Fredrik Wihlborg.
– Jag har själv bott i Bara sedan slutet av 90-talet och handlat i den handelsträdgård som fanns här då. Området har inte sett speciellt roligt ut och vi ser fram emot att kunna medverka till en förändring.

Familjen Wihlborg har renoverat boningshuset Gammelgården. Man har också röjt upp på området och nu finns det alltså planer på att bygga nytt i en stil som anknyter till den äldre bymiljö som funnits här.

– Fastigheten är en del av gamla Värby med anor från Vendelstiden som började 550 efter Kristus, fortsätter Fredrik Wihlborg.
– Det har funnits flera bostadshus på fastigheten men i dagsläget finns det endast ett kvar.
De nya husen ska påminna om nuvarande Gammelgården och Värbygården med hög takresning, spröjsade fönster, kupor och putsade fasader.
Eftersom det finns en naturlig koppling till både Torup och Svedala är rödteglade fasader att föredra. Ett flerfamiljshus med fem lägenheter och sju styckehus/fristående villor planeras. Totalt handlar det alltså om tolv nya bostäder på området.
Två arkeologiska undersökningar är utförda och inget som hindrar byggnation har framkommit, enligt projektbeskrivningen. Ytterligare en arkeologisk undersökning kvarstår.

Fredrik Wihlborg har presenterat planerna för stadsarkitekt Karin Gullberg. Bygg- och miljökontoret kommer att behandla ärendet så småningom och ta ställning till frågan om att upprätta en detaljplan.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×