Peter Siöström och Louise Lövenstierne med delar av utställningen som kan ses fram till den 26 januari. Foto: Lars Johansson

Så kan LTH-området öka sin hållbarhet

Lund Hur kan Tekniska högskolans campusområde bli mer hållbart? Det är temat för en av de två utställningar som masterstudenter i Sustainable Urban Design (Hållbar stadsgestaltning) visar – även för allmänheten – i foajén till A-huset på Sölvegatan.

– Det är ett stort område – som en stadsdel – och det står inför omfattande utveckling, säger Louise Lövenstierne, universitetsadjunkt vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö och kursansvarig.

Förslagen handlar bland annat om hur området kan behålla grönskan och andra kvaliteter när det förtätas med bland annat nya bostäder, hur det kan bli en länk till Brunnshög med ESS och Max IV och hur det kan bli en stadsdel och mötesplats för alla Lundabor.

– Förslagen kan ses som ett smörgåsbord, med en mångfald av varierande idéer, säger Peter Siöström, lektor i stadsbyggnad och programansvarig.
För LTH är det samtidigt viktigt att projekten är väl förankrade i övriga delar av samhället.

– Här är både kommunen och Akademiska hus intresserade eftersom de arbetar med utvecklingen av området, säger Louise Lövenstierne.
Motsvarande projekt tidigare år har även omfattat delar av andra städer, som Malmö och Helsingborg.
– Verklighetskopplingen skapar också ökat driv bland studenterna och det är inga utopier som presenteras, säger Peter Siöström.
Även internt finns stort intresse för hur campusområdet kan utvecklas i mer hållbar riktning.
– LTH:s rektor Viktor Öwall driver den frågan, konstaterar Peter Siöström.
De cirka 40 studenter – från hela världen – som svarar för det här projektet går första terminen på det tvååriga masterprogrammet för arkitekter, samhällsplanerare och landskapsarkitekter.
Tredjeterminsstudenterna presenterar samtidigt en utställning om sitt projekt för hållbar utveckling i den kinesiska staden Tianjin.

– Här är skalan en annan, men utgångspunkterna ungefär de samma, säger Peter Siöström.
LTH har sedan ungefär tio år ett samarbete med kinesiska universitet och studenterna har även varit på plats i Tianjin för en workshop.
Utställningarna visas fram till den 26 januari och är tillgängliga när verksamheten är i gång i A-huset.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×