Risk för att patienter skulle kunna skadas

lund Lunds universitet vill att en kvinnlig läkarstudent avskiljs från utbildningen.
Enligt universitetet har studenten en psykisk störning och kan komma att skada patienter eller värdefull egendom om hon får fortsätta studierna.

Men innan beslut om att avskilja studenten kan tas måste hon genomgå en läkarundersökning.
I väntan på denna och att ärendet slutgiltigt avgörs måste studenten lämna sin pågående läkarutbildning vid universitetet, har högskolans avskiljandenämnd beslutat.
Hon får under tiden inte heller fortsätta eller antas till någon annan högskoleutbildning.

Det är rektorn vid Lunds universitet som hos högskolans avskiljandenämnd begärt att läkarstudenten ska avskiljas från utbildningen.
Som grund har rektor åberopat att studenten har en psykisk störning och att det föreligger en påtaglig risk för att hon kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen om hon fortsätter denna.
Universitet hänvisar i sin anmälan till händelser på läkarutbildningen under höstterminen i år där det framkommit att studenten har allvarliga vanföreställningar och förföljelseidéer och uppfattas som oberäknelig i sitt beteende. Redan under första terminen vistas studenterna också ute inom sjukvården och får träffa patienter.

De är ute på äldreboenden där det bor demenssjuka personer som på grund av sin situation är särskilt utsatta.
Eftersom läkarstudenterna inom utbildningen också kommer att komma i kontakt med patienter i utsatta situationer föreligger särskilda skäl för att studenten, i avvaktan på att ärendet slutgiltigt avgörs, inte bör få fortsätta studera på läkarprogrammet.
Hon får inte heller fortsätta eller antas till någon annan högskoleutbildning, säger avskiljandenämnden.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×