Det tillfälliga bygglovet för Teater Sagohusets nuvarande lokaler går ut i maj, och har redan förlängts över den tillåtna gränsen.

Nya planen ger ingen lösning för Sagohuset

Lund Den tänkta teaterbyggnad som finns med i den nya detaljplanen för området vid Hardebergabanan löser inte lokalfrågan för Teater Sagohuset, som funnits på platsen i över 25 år och snart blir husvill.

– Ytan är mindre än den vi har nu – som är kraftigt underdimensionerad – och det skulle vara omöjligt att få bidrag för ett sådant bygge i och med att det då inte går att bedriva verksamheten med rimlig ekonomi, säger Tove Allerberg, producent på Teater Sagohuset.

Sagohuset finns i det gamla våghuset vid Revingegatan plus en tillbyggd paviljong. Ett tillfälligt bygglov som förlängts över den tillåtna gränsen går ut i maj.
Nu har en ny detaljplan för området tagits fram, inkluderande 140 lägenheter, förskola och hotell.

Dessutom finns en byggrätt för en besöksanläggning för kultur, alltså Teater Sagohuset, i parkområdet Revingelyckan.
– Detaljplanen ger intryck av att allt nu löser sig, men så är det inte och det vill vi göra tydligt för alla berörda politiker och tjänstemän, säger Tove Allerberg.
Enligt Sagohuset krävs minst 400 kvadratmeter mark för en teateranläggning, något som skulle innebära att mer parkmark tas i anspråk, att vattenledningarna i marken flyttas, att det byggs på höjden och att gathuset rivs.
I ett svar till Sagohuset skriver byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) att det som nu erbjuds är vad som är möjligt utifrån förutsättningarna i detaljplanen, som det inte anses rimligt att ändra.

Någon rivning är enligt Abelson inte aktuell, men han utesluter inte ett helt nytt tillfälligt bygglov för en ny byggnad.
– Men då kan vi snart hamna i samma situation igen, säger Tove Allerberg.
Samtidigt förklarar Björn Abelson att kommunen inte ska svika Sagohuset.

– Vi är väldigt glada och tacksamma för politikernas engagemang – det vill jag betona – men hittills har det inte lett till något konkret, säger Tove Allerberg.
Ett tag såg det ut som att Sagohuset skulle kunna flytta till Folkparken, men de höga renoveringskostnaderna där verkar nu sätta stopp.
– Vi trodde på Folkparken och under en period lade vi därför inte så mycket krut på andra möjligheter, säger Tove Allerberg.

Observatoriet är en annan byggnad som förts fram som möjlig teaterlokal.
– Nu jobbar vi med alla tänkbara lösningar – det viktiga är att vi kan vara kvar i Lund, men verksamheten kan inte ligga i träda och just nu sker planeringen för 2017 och 2018 i tomma luften, säger Tove Allerberg.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

I går var första dagen med danska gränskontroller. Tror du att de blir ett problem?

  • Nej (80%, 651 Röster)
  • Ja (20%, 163 Röster)

Antal röster: 814

Loading ... Loading ...