Skurups vårdcentral stänger på helgerna

Skurup I januari nästa år stänger vårdcentralen på helgerna i Skurup. Patienterna hänvisas till vårdcentralen i Ystad.
– Det blir bättre tillgänglighet som det ser ut nu, säger verksamhetsområdeschef Anna Krämer.

Med bättre tillgänglighet menar verksamhetsområdeschef Krämer längre öppettider på helgen.
I dagsläget har Skurups vårdcentral öppet klockan 10-13 och efter nyår ska vårdcentralen i Ystad vara öppen från 10-15 både på lördagen och söndagen.
Samtidigt som öppettiderna förlängs på helgen ökar läkartätheten på vårdcentralen på vardagarna. Den tidpunkt som trycket och behovet är som störst enligt Krämer.

Den nya helgmottagningens öppettider ska utvärderas efter en tid för att se om det täcker behovet och om tiderna är de rätta.
– När vi har en mottagning kan vi vara mycket mer flexibla och möta upp behov på ett enklare sätt. Till exempel kan vi öka bemanningen vid storhelger. En nackdel med de små enheterna är att de är så sårbara. Är en läkare sjuk får hela vårdcentralen stängas, säger Krämer.

Under hösten har primärvårdens utredning om vårdcentralernas tillgänglighet och resursfördelning fortgått. Efter att konsekvensanalyser har gjorts har ledningen föreslagit att helgtjänstgöringen i Skurup och Tomelilla ska flyttas till Ystad vårdcentral. Personal på de tre vårdinrättningarna ska serva invånare från de tre kommunerna.
– Vi har läkarbrist och vi kan inte ha helgöppet i varje vårdcentral, säger Anna Krämer och fortsätter:
– Det är bara vi härnere i Ystadområdet som har haft helgöppet på vårdcentralerna. Resten av Skåne har gemensamma helgmottagningar.
Anna Krämer är verksamhetsområdes chef för primärvården i Ystad. Hon basar över vårdcentralerna i Skurup, Ystad, Brösarp, Degerberga, Sjöbo och Tomelilla.

I dagsläget delar Degerberga vårdcentral helgmottaning med Kristianstad, Brösarp delar med Simrishamn.
Sjöbo vårdcentral kommer fortsatt vara helgöppen eftersom det är en stor vårdcentral med god läkarbemanning.
– Vi ser inga fördelar i dagsläget att göra den gemensam, säger Krämer.
I december ska slutsamverkan hållas med facket och därefter ska helgmottagningen flyttas till Ystad.
– Vi har inte sett några stora risker varken i patientsäkerhet eller för medarbetarna, säger Krämer och tillägger att de nu jobbar med att införa nya rutiner och flöden för att få den kommande verksamheten att fungera.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev