Efter ajournering ställde sig Christer Wallin och övriga moderater bakom C-förslaget om att fullmäktigeledamöterna även framöver ska vara placerade i åldersordning, men av övriga partier var det endast SD som gick på samma linje.
Mårtenskolan på Mårtensfälad i Lund, vars undervisning bedrivs i moduler, är ett av de projekt som politikerna tvistar om. Det är inte bestämt när och var den nya skolan ska byggas.

Oppositionen sågar Lunds skolplanering

Lund För närvarande byggs skolor och förskolor för miljardbelopp i Lund. Mögelskadade enheter ersätts samtidigt som de stora utbyggnadsområdena behöver ny undervisningskapacitet.
Christer Wallin (M), oppositionsledare, upplever emellertid att det saknas en övergripande planering baserad på en gedigen analys av lokalbehovet.

– Den dragning vi hade i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) gav en splittrad bild av skolsituationen, fram för allt i tätorten Lund öster om E22:an, där en lång rad stora projekt ligger i pipelinen, säger han.
– Vi upplever inte att barn- och skolnämnd Lunds stad har tagit fram ett ordentligt underlag. Det känns mer som att den beställer en skola här, en skola där, fortsätter Christer Wallin.
Han vill tillägga att den dragning han fick i KSAU av ekonomiavdelningen var väldigt bra, den pekar på den avsaknad av helhetssyn som han också upplever.

Politikerna i staden måste sätta sig ner och tänka efter. Behovet av nya skolor och förskolor och takten på utbyggnaden måste ses över på ett helt annat sätt än det görs i dag innan så stora belopp investeras, anser Christer Wallin.
Han tar upp Linero som ett exempel. I handlingarna antyds att det inte ska finnas någon F-3-skola här, utan att barnen av integrationsskäl skulle gå i näraliggande utbyggnadsområdet Södra Råbylund.
– Det skulle förvåna mig oerhört om inte en F-3 skola skulle behövas i Linero som är ett av de största bostadsområdena i kommunen, säger han.

I invandrartäta Linero behöver skolan verkligen vara heltäckande, poängterar Christer Wallin. Idrotten, kyrkan och skolan måste samverka ifall de social utmaningarna ska klaras.
En annan fråga som han hänger upp sig på är i fall det verkligen ska byggas en idrottshall med läktarkapacitet i Södra Råbylund.

– En sådan tar upp en stor yta, inte minst för de parkeringar som behövs för att ta emot en publik. Det rimmar illa med målet att området ska vara så bilfritt som möjligt, säger han.
Risken är också att ambitionerna med att skapa många nya bostäder i Råbylund inte kan infrias ifall ett stort markavsnitt används till en publikhall med parkeringsytor.
– Jag skulle i så fall välja att bygga en sådan hall i de östra kommundelarna, som i Södra Sandby eller Veberöd, där jag tror att behovet är större, säger Christer Wallin.

Ett tredje exempel är Östra Tornskolan, som till stora delar är utdömd. Men istället för att bygga upp den helt och hållet igen, kanske det är klokare att satsa på att stärka näraliggande Flygelskolan, funderar Christer Wallin.
– Eller ta Mårtensskolan. Vi har beslutat att den ska byggas upp, men vi vet inte var och hur stor den ska vara.

Läs mer: ”Kommunledningen kör över nämnd”

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Vi har hört tre fjärdedelar av bidragen – håller årets startfält i Mellon måttet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev