En egen sol hade Jan Svärd, ordförande i bostadsrättsföreningen Cykeln, med sig. - Vi är mycket positiva till att testa solceller och att vara med i projektet,säger han. FOTO: MONA FORSELL
- Det låter inte så mycket, men det är en bra start. Och något som går att utveckla framöver, säger Johan Hörlin, affärsutvecklare på Eon.

Sju fastighetsägare i projekt för solceller

MALMÖ Sju fastighetsägare deltar i ett stort projekt med solceller i Sofielund. Och det är tak på totalt nio fastigheter i området som ingår.
Projektet drivs av EON och Fastighetsägare Sofielund i samarbete med stadsbyggnadskontoret. Och med forskningsmedel från Naturskyddsföreningen.

Först ut är bostadsrättsföreningen Cykeln vid Lönngatan.
– Vi är mycket positiva till att testa solceller och att vara med i det här projektet.
– Det är en liten förening med bara 13 lägenheter. Men alla här är oerhört miljömedvetna och vi är övertygade om att det kommer att gynna oss i framtiden, säger Jan Svärd, ordförande i bostadsrättsföreningen.

Jan Svärd är också ordförande i Fastighetsägare Sofielund. En förening som de senaste åren tillsammans med Malmö stad på olika sätt har försökt att lyfta området.
Allt började med att man granskade oseriösa fastighetsägare i bland annat Seved. Och istället gick många seriösa fastighetsägare samman och får nu stöd på olika sätt via föreningen.

Idag omfattar området både södra och norra Sofielund, men även Annelund, Lönngården och Sofielunds industriområde.
Fastighetsägare Sofielund arbetar för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning i Sofielund.
Det är en ideell förening med ett 60-tal medlemmar Föreningen vänder sig till alla som äger hyresfastigheter och lokaler. Men även bostadsrättsföreningar, företag och andra verksamheter kan vara med.
På de fastigheter som ingår i pilotprojektet ska varje få solceller motsvarande hundra kvadratmeter, eller totat 900 kvadratmeter.
– Det låter inte så mycket, men det är en bra start. Och något som går att utveckla framöver, säger Johan Hörlin, affärsutvecklare på Eon.

– Allra viktigast är att fastighetsägarna får chans att testa hur det fungerar. Och att även mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan vara med.
Med i projektet är även Kwame Moore, som äger flera fastigheter.
– I den här satsningen handlar det inte om ekonomi, utan om att tänka på miljön. Och här har fastighetsägarna ett stort ansvar.
– Det viktiga är att göra något och att prova de möjligheter som finns. Inte minst för barnens skull är det viktigt och nödvändigt att agera.

Kommunalrådet Milan Obradovic (S), höll med och berättade att pilotprojektet följs med stort intresse av Malmö stad.
– Vi hoppas att det ska slå mycket väl ut och att det ska bli något som kan inspirera fastighetsägare även i andra kommuner att ta efter.
Bygglovsarkitekt Stefana Nyberg och miljöhandläggare Maria Olsbäck från stadsbyggnadskontoret berättade att antalet sökta och beviljade bygglov för solceller har ökat mycket i Malmö.
Och att även gamla jugendhus och kulturbyggnader fått klartecken till solcellspaneler på taken.

Dagens fråga

Försöker du minska ditt flygande?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev