Tage Oscarsson blev 85 år gammal.

Tage Oscarsson har avlidit

Skånska Dagbladets tidigare chefredaktör Tage Oscarsson har avlidit, 85 år gammal.

Han föddes den 12 augusti 1931 i Torsås församling, Kalmar län. Han studerade vid Ölands folkhögskola 1950–1951, vid Jordbrukets föreningsskola 1961–1962 och var ombudsman i Norra Kalmar läns distrikt av Svenska landsbygdens ungdomsförbund 1952 till 1956.

Han var journalist på Vimmerby Tidning 1956–1957, ombudsman i Norra Kalmar läns distrikt av Centerpartiet 1957 till 1963, journalist på Kalmar läns tidning 1963 till 1967 och på Norra Skåne 1967 till 1970.

Tage Oscarsson började 1970 arbeta på Skånska Dagbladet, där han blev politisk redaktör 1971 och andreredaktör 1972. 1974 blev han chefredaktör, från 1986 var han politisk chefredaktör och chef för samhällsredaktionen, poster som han hade fram till 1999.

Tage Oscarsson har gjort stora och betydelsefulla insatser för Skånska Dagbladet, berättar nuvarande chefredaktören Lars Joel Eriksson, inte minst när det gällde att rädda tidningens ekonomi på 1970-talet, då företaget hade betydande problem.

Under en period förekom Tage Oscarsson flitigt i radio och TV, till exempel för att kommentera svenska valrörelser.
Han var ledamot av byggnadsnämnden i Malmö 1971 till 1976 och 1986 till 1988 (vice ordförande 1974–1976) och har varit ordförande i Centerns pressförening, ledamot av Centerns partistyrelse och styrelseledamot i södra kretsen av Tidningsutgivarna.

På fritiden odlade han ett intresse för filateli.