Vem ska styra Höör?

Överförmyndarna på väg gå ihop

HÖRBY/höör Överförmyndarverksamheten i Hörby och Höör är på väg att slås ihop. Planen är att samla resurserna på ett ställe och att Höör ska bli värdkommun. Ett förslag till ny organisation presenterades för kommunfullmäktige i Hörby i måndags. En liknande dragning gjordes i Höörs kommunfullmäktige förra onsdagen.

Överförmyndarna i Hörby respektive Höör – Brita Larsson och Ingemar Lindh – har aviserat att de ska gå i pension, och det är anledningen till att de båda grannkommunerna överväger att organisera om överförmyndarverksamheten och samla allt under ett tak.

Höörs kanslichef Gunilla Dencker Skog har fått i uppdrag av respektive kommunledning att titta närmare på frågan.
Det förslag hon skissar på går ut på att Höör och Hörby ska bilda en gemensam organisation för överförmyndarverksamheten med Höörs kommun som huvudman. Planen är att den nya organisationen ska sjösättas vid årsskiftet 2018/2019.

– Vi har inget val. Överförmyndarna ska gå i pension, och kommunerna måste ta ställning till hur man ska göra i framtiden. Det finns gott om tid att börja tänka, men det är viktigt att börja göra det redan nu, sade Gunilla Dencker Skog när hon presenterade det tänkta upplägget på kommunfullmäktiges sammanträde i Hörby på måndagskvällen.
Det finns ett par vägval som kommunerna behöver fundera på. Ett alternativ är att införa en gemensam överförmyndarnämnd och en gemensam organisation för överförmyndarverksamheten. Ett annat alternativ är att man inför en gemensam förvaltningsorganisation för verksamheten.

Det finns mycket som talar för att alternativet med en gemensam överförmyndarnämnd är att föredra, enligt Gunilla Dencker Skog.
– Hörby och Höör har en lång historia med samarbeten över kommungränserna. En gemensam nämnd kan bestå av tolv ledamöter – sex ledamöter från varje kommun – och ha nio möten per år, med växlande ordförandeskap.

Både i Hörby och Höör motsvarar överförmyndarens verksamhet cirka 1,5 tjänster. I den nya organisationen skissas på totalt tre tjänster – en jurist och två handläggare.
Överförmyndaren har även ansvar för respektive kommuns gode män. I Höör fanns det i december 2015 258 ärenden fördelade på 117 godmanskap. Motsvarande siffror i Hörby var 289 ärenden fördelade på 151 godmanskap.
Gunilla Dencker Skog ser många fördelar med en gemensam organsiation för överförmyndarverksamheten.

– Fördelarna är att man får en stabil organisation och en tillskott av kompetens som ser verksamheten med nya ögon och kanske hittar nya sätt att arbeta på.
– Riskerna med en omorganisation är att man får en otillräcklig överlämning och kompetensförlust, samt att det finns risk för att gode män slutar. Det gäller därför att se till att de gode männen känner sig trygga med den nya organisationen, betonade Gunille Dencker Skoog.

Förslaget till ny organisation togs emot positivt när det presenterades på fullmäktige i Hörby.
– Jag kan inte tänka mig att det blir något större motstånd kring det här, sa kommunfullmäktiges ordförande Tommy Hall (S).
När Jan Möller (SPI) tog till orda och konstaterade att det ”nog inte dröjer länge förrän kommunerna slås ihop” hyschades han dock snabbt av Hall.
– Det hör inte hemma här att ge sig ut på en resa till regionerna och eventuella kommunsammanslagningar, muttrade Tommy Hall.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×