Går back med 13 miljoner

HÖRBY Problemen fortsätter för socialnämnden, som går mot ett nytt kraftigt underskott under 2016.
Trots det ser det ut som att kommunen kan redovisa svarta siffror i bokslutet.

Prognosen pekar mot ett överskott på 4,4 miljoner kronor för kommunen. Det är 3,3 miljoner kronor lägre än budget, men kommunalrådet Susanne Meijer (S) tycker ändå att det ser bra ut.
– Vi kommer att klara överskottsmålet på en procent som fullmäktige har fastställt, säger Susanne Meijer.

Bland nämnderna är det återigen socialnämnden som sticker ut och redovisas högre kostnader än budgeterat. Enligt helårsprognosen kommer nämnden att gå back med 13 miljoner kronor.
Det innebär att nämndens ekonomiska bekymmer fortsätter. Socialnämnden har dragits med stora underskott den senaste tioårsperioden.

– Ett underskott på 13 miljoner kronor är för mycket. Men vi har fått en bra förklaring från socialnämnden. Det verkar som att man har kontroll på det, och vet vad underskottet beror på, säger kommunchefen Johan Eriksson.
När kommunen höjde skatten med 60 öre i fjol fick socialnämnden en utökad ram på 18 miljoner kronor.

Men det har inte räckt för att få ekonomin i balans.
Orsakerna till att nämnden fortsätter att redovisa röda siffror är framförallt ökade kostnader för ensamkommande barn. Nästan hela underskottet ligger där.
Kommunen har haft många barn placerade i andra kommuner, och trots att det varit ett uttalat mål att ”ta hem” så många barn som möjligt och placera dem i något av HVB-hemmen på hemmaplan, har det arbetet tagit betydligt längre tid än väntat.
Socialchefen Eva Klang Vänerklint säger att man nu har kostnaderna under kontroll.

– Vi har omorganiserat om IFO barn och familj, och det har snabbt gett resultat. Det är viktigt att ha fokus på rätt frågor. Vi har plus nu i balansen och det ser ljust ut, säger Eva Klang Vänerklint.
Hans Frank (L), ordförande i socialnämnden, berättar att det har varit en lång process för att få ner kostnaderna för ensamkommande barn.

– Vi har haft barn placerade överallt i Sverige till allt för höga dygnskostnader. Därför tog vi beslut att ta hem barnen till Hörby och kontrakterade tre hem för ensamkommande barn – två i Hörby och ett i Vintrie. Men det stoppades upp på grund av att organisationen inte riktigt orkade med det, säger Hans Frank.
Susanne Meijer är övertygad om att socialnämnden kommer att klara det långsiktiga målet att ha en ekonomi balans.

En omförhandling av avtalen om HVB-hem, kopplat till flyktingsituationen är på gång, berättar hon, och det förväntas leda till minskade kostnader för nämnden.
– Vi har nya starka chefer och taggade politiker. Jag känner trygghet med att vi har bra personal som jobbar på, säger Susanne Meijer.

Även tekniska nämnden går mot ett rejält underskott. Enligt prognosen blir det ett minus på 1,7 miljoner kronor. Orsaken är bland annat högre kostnader för fastighetsservice, avgångsvederlag, lokalvård och kafeteria.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.