Papegojans marknad fortsätter att växa

lund Den är en viktig mötesplats för de äldre.