Det är motigt för Hörby kommun när det gäller niornas resultat. Man har tappat rejält på senare år, och i våras saknade var femte elev gymnasiebehörighet. OBS! Bilden är från en skola i en annan kommun och eleven på bilden har inget samband med artikeln. ARKIVBILD
Åhushon Tomas Ringberg slutar som förvaltningschef i Hörby kommun för ett nytt toppjobb som förvaltningschef i Karlshamns kommun.

Var femte elev utan gymnasiebehörighet

HÖRBY Mer än var femte elev i årskurs nio i den kommunala skolan i Hörby kommun saknade behörighet till gymnasiet när de gick ut skolan i våras. En rejäl försämring jämfört med för bara 4-5 år sedan.

Det har gått snabbt utför för kommunen på senare år när det gäller gymnasiebehörigheten i årskurs nio.

Andelen elever i de kommunala högstadieskolorna – Frostaskolan och Georgshillsskolan – som inte hade behörighet till gymnasiet när de gick ut nian var 20,3 procent läsåret 2015/2016. Det kan jämföras med rikssnittet på 16,9 procent.

– Vi hade 32 elever som gick ut nian i våras som inte var behöriga till gymnasiet, säger Tomas Ringberg, chef för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen.
Jämfört med för bara några år sedan har det varit ett ordentligt ras för skolorna i kommunen.

Läsåret 2014/2015 låg Hörby betydligt bättre till än i år. Då var det 15,1 procent av niorna som saknade gymnasiebehörighet.
Och går man längre tillbaka i tiden – till 2011/2012 såg det ännu bättre ut för Hörby. Då hade 94,2 procent av niorna fullständiga betyg. Endast 5,8 procent saknade gymnasiebehörighet.

Tomas Ringberg hymlar inte med att han inte är nöjd med resultatet från i våras, men säger också att man får acceptera en avvikelse om det finns godtagbara förklaringar till den. Och det tycker han att det gör i Hörbys fall.
– Målet är att vi ska ligga över rikssnittet. Men det är helt avhängigt förutsättningarna. Vi följer upp alla elever på individnivå. En låg siffra kan vara acceptabel om den går att förklara, säger Tomas Ringberg.

Det faktum att Hörby har ett flertal HVB-hem får genomslag i statistiken, hävdar han.
Detta eftersom många av ungdomarna som placeras på HVB-hem i kommunen inte har fullständiga betyg med sig när de kommer till Hörby och börjar i skolorna i kommunen.
– Av de 32 elever som inte klarade gymnasiebehörigheten var det nio elever som kom till Hörby i årskurs 9 med inga betyg från hemkommunen.
– Dessa nio elever utgör 5-6 procent av vår åldersgrupp och det är skillnaden mellan att ligga över eller under riksgenomsnittet i statistiken, säger Tomas Ringberg.

Föräldrarnas utbildningsbakgrund är också en faktor som bör vägas, menar han. Andelen föräldrar med akademisk utbildning i Hörby kommun är förhållandevis låg.
Tomas Ringberg hoppas att den negativa trenden snart ska kunna brytas, och att andelen elever med gymnasiebehörighet ska öka igen.

Siffrorna måste analyseras noga, anser han.
– Om vi inte gör en analys får vi inga svar på vad som döljer sig bakom siffrorna.
De elever som inte är behöriga till gymnasiet lämnas inte vind för våg, betonar han.
– Vi följer upp varje elev på individnivå, säger Tomas Ringberg.
Jonas Karlsson

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.